Można składać wnioski o pomoc na drugi okres ograniczenia produkcji mleka krowiego.

Można składać wnioski o pomoc na drugi okres ograniczenia produkcji mleka krowiego. Termin składania wniosków upływa 12 października do godz. 12. Producenci, którzy uzyskali zezwolenie na dokonanie redukcji w I okresie ograniczenia nie mogą ubiegać się o pomoc. Ponowne złożenie wniosku na II okres ograniczenia skutkuje odrzuceniem wniosku z IiII okresu.
O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w okresie referencyjnym: listopad, grudzień 2015 i styczeń 2016. Ograniczenie produkcji powinno nastąpić w listopadzie i grudniu 2016 oraz styczniu 2017. Pomoc będzie należała się także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.
Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50% ilości mleka dostarczanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizycznyjego wpływ do właściwego dla producenta mleka Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu będą odrzucone. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się tutaj.
Wykaz producentów uprawnionych do redukcji produkcji mleka w I okresie oraz producentów, których wnioski zostały odrzucone znajduje się tutaj.
Źródło:ARR

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.