Najlepiej plonujące odmiany zbóż ozimych w Polsce

Najlepiej plonujące odmiany zbóż w Polsce

Jaśkiewicz Bogusława

IUNG-PIB Puławy

Najlepiej plonujące odmiany zbóż ozimych w Polsce

 

Poziom plonowania zbóż zależy od warunków pogody i technologii produkcji dostosowanej do warunków gospodarstwa. U podstaw każdej technologii stoi odmiana, której wybór ma istotny wpływ na rodzaj i intensywność stosowanych później zabiegów agrotechnicznych w celu otrzymania plonu o wysokiej jakości. Nawożenie mineralne musi być tak dobrane  do potrzeb rośliny, aby zapewnić jej wydanie maksymalnego plonu możliwego do uzyskania w danych warunkach. Musi to być jednocześnie dawka bezpieczna dla środowiska.

Każda odmiana charakteryzuje się genetycznie zakodowanym potencjałem plonowania, oraz specyficznymi wymaganiami co do czynników agrotechniki. Ważną rolę wspomagającą producentów przy wyborze konkretnej odmiany odgrywa Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze realizowane w formie serii doświadczeń polowych, odmianowo – agrotechnicznych, nadzorowanych przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO i R tworzone są w poszczególnych województwach listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ). Można je znaleźć pod adresem http://www.coboru.pl/DR/rekomendacja_gat.aspx

Rolnicy często zadają sobie pytanie jaką odmianę wybrać do siewu. Trafny wybór odmiany do siewu już na starcie promuje lepszy rozwój i dobre plonowanie łanu zbożowego. Aby ustrzec się przed skutkiem niewłaściwego doboru odmiany do możliwości gospodarstwa, trzeba decyzję o zakupie materiału siewnego skonfrontować z ocenami cech gospodarczych.

Poniżej przedstawiono  najlepiej plonujące odmiany zbóż ozimych, które w sezonie wegetacyjnym 2014/2015 plonowały powyżej wzorca. Wzorcem dla pszenicy ozimej w 2015 r. była średnia plonowania odmian: Patras, RGT Kilimaniaro, Artist, KWS Ozon (tab. 1), dla jęczmienia ozimego: Souleyka, SU Melania i Tutus (tab. 2), dla pszenżyta ozimego: Fredro, Meloman i Tomko (tab. 3), natomiast dla żyta ozimego było osiem odmian populacyjnych (tab. 4).

Zawarty w tabelach poziom – a1 oznacza przeciętny poziom agrotechniki, natomiast poziom – a2 wysoki poziomi agrotechniki tj. zwiększone nawożenie azotem, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami.

 

 

Tabela 1. Najlepiej plonujące odmiany pszenicy ozimej.

Odmiana Plon ziarna(% wzorca) Zimotrwałość
 a1 a2 Skala 9o
Wzorzec, dt z ha 97,7 108,6
Grupa A (jakościowe odmiany chlebowe)
Consus                 DE 101 100 3
Florus                  DE 103 101 4
Franz                   DE 103 103 3,5
Kredo                  DE 103 103 2,5
KWS Dakotana   DE 101 100 4
KWS Malibu 102 99 3
Linus                   FR 104 103 4
Oxal                    FR 101 101 2
Pokusa                 PL 102 102 3,5
Praktik                 FR 100 100 4
RGT Kilimanjaro  FR 100 99 4
Tulecka b/             PL 100 100 2,5
Grupa B (odmiany chlebowe)
Artist                   DE 102 103 4
Forum                  DE 100 100 2
Janosch                DE 103 103 3
KWS Dacanto     DE 106 105 2
KWS Loft 101 101 3
KWS Magic        DE 98 100 1,5
Mulan                  DE 100 101 3
Pengar                 DE 101 102 3
Rotax                   DE 104 102 4,5
Silenus                 DE 107 105 3
Skippy                 DE 103 103 3,5
Speedway            DE 104 102 2,5
Tobak                  DE 103 103 3,5
Grupa C (odmiany pastewne)
Gimantus           DE 101 99 3,5
Ohio                  DE 105 103 2,5
Rockefeller       DK 106 105 3

b/ odmiana o białej barwie ziarna

Tabela 2. Najlepiej plonujące odmiany jęczmienia ozimego

Odmiana Plon ziarna(% wzorca) Zimotrwałość
 a1 a2 Skala 9o
Wzorzec, dt z ha 86,0 96,9
wielorzędowe pastewne
Antonella           DE 100 102 5
Fridericus           DE 100 100 6
Holmes               DK 99 100 4,5
KWS Kosmos    DE 109 106 5
KWS Meridian   DE 102 103 5
Lomerit              DE 100 100 5
Scarpia               DE 103 103 5
SU Elma             DE 103 103 5
SU Melania        DE 102 101 4,5
Titus                   DE 101 101 5,5
Zenek                    FR 102 101 5,5

 

Tabela 3. Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego

Odmiana Plon ziarna(% wzorca) Zimotrwałość
 a1 a2 Skala 9o
Wzorzec, dt z ha 84,3 96,6
Agostino     NL 104 101 3,5
Algoso        PL 104 110 4
Boreniko     PL 102 100 3
Borowik      PL 104 104 5,5
Fredro         PL 98 100 4,5
KWS Trisol DE 103 102 3,5
Lombardo    NL 112 110 5
Maestozo      PL 99 100 4
Meloman      PL 108 105 5,5
Panteon        PL 105 104 5,5
Pizarro            PL 103 103 5
Subito           PL 102 103 5,5
Torino          PL 102 102 3,5
Trefl             PL 107 105 5
Trismart       PL 100 102 6,5
Tulus           DE 98 101 4

 

Tabela 4. Najlepiej plonujące odmiany żyta

Odmiana Plon ziarna(% wzorca)
 a1 a2
Wzorzec, dt z ha 72,0 83,2
odmiany populacyjne
Antonińskie         PL 100 101
Dańkowskie Amber PL 101 100
Dańkowskie Diament PL 98 100
Dańkowskie Granat PL 105 104
Dańkowskie Rubin  PL 99 100
Domir                      PL 100  99
Horyzo                    PL 101 101
Stanko                     PL 102 103
odmiany mieszańcowe
Brandie                   DE 115 114
Brasetto                      DE 119 118
Gonello                   DE 117 119
KWS Bono             DE 120 118
KWS Daniello        DE 116 114
KWS Livado          DE 117 115
KWS Nikko           DE 113 111
Minello                  DE 105 107
Palazzo                  DE 116 116
SU Allawi              DE 125 124
SU Drive                DE 119 116
SU Nasri                DE 127 123
SU Performer        DE 127 127
SU Satellit             DE 124 124
SU Skaltio             DE 117 118
SU Spektrum         DE 123 122
SU Stakkato           DE 127 125
Tur                         PL 116 118
Visello                   DE 113 111

 

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.