Nasze gleby uprawne pilnie potrzebują kredy.

Nasze gleby uprawne pilnie potrzebują kredy.

 

Kreda granulowana to różnego rodzaju produkty, które umożliwiają precyzyjne zwiększenie wartości pH gleby. Mogą zoptymalizować dostępność wapnia w glebie dla określonej uprawy lub sytuacji. Również są w stanie szybko, ale w sposób całkowicie kontrolowany, zneutralizować jony wodorowe bezpośrednio w czasie wegetacji. Standardowe testy branżowe, pokazały, że kreda granulowana może osiągnąć wysoką reaktywność całkowitą w ciągu roku

Określenie „kreda” stało się synonimem jakości nawozu ze względu na jej wręcz lecznicze działania na glebę. Przypisanie tak wielu pozytywnych cech zaowocowało tym, iż na rynku  znalazło się wiele produktów „Kredą” nazywanych nie mających nic wspólnego z amorficzną budową cząsteczek.

 

budowa cząsteczek kredy

kreda nawozowa

 

 

 

Kreda ma reaktywność bliską 100% lub 100% w kwasie cytrynowym. Reaktywność w słabym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwą reaktywność nawozu wapniowego w glebie.Jeżeli reaktywność nawozu jest niższa to znaczy, że będzie on reaktywny na niższym poziomie, a zatem mniej skuteczny.

Nawozy do odkwaszania gleby, których wielkość cząsteczek jest podobna do frakcji soli kuchennej lub cukru reagują bardzo powoli. Przyjmuje się, że połowa dawki takiego nawozu, zareaguje w ciągu dwóch, trzech lat.

Szybkość reakcji i ilość przereagowanej kredy wzrasta do maksymalnej, ale nadal bezpiecznej, gdy wielkość cząstek jest < 0,017 mm, jak to ma miejsce w przypadku kredy.

Wydaje się wskazane, aby używać tylko nawozów, które posiadają cząsteczki wielkości < 0,147 mm lub mniejsze, tak jak naturalna kreda, z której powstają wszystkie nasze granulaty.

 

Obrazują to poniższe wykresy:

Rozpad drobinek kreda nawozowa

kreda nawozowa

 

 

Rysunek 1. Rozpad drobinek nawozów wapniowych w roztworze buforującym kwasu cytrynowego o pH 4,1. (ciągle mieszając)  Dr H -. S Grunwaldt

 

kreda nawozowa

kreda nawozowa

 

 

Rysunek 2 . Wpływ rozdrobnienia cząsteczek nawozu na szybkość reakcji.

 

 

Producent ma obowiązek podać typ wapna nawozowego i jego odmianę, a tym samym odkryć tajemnicę z jakiego źródła pochodzi nawóz. Informacja ta musi być umieszczona w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach.

Na podstawie odmiany dowiemy się czy jest to nawóz z przerobu skał wapiennych (odmiana 04, 05) – twardych, mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana przez rolników kreda suszona (06a, 07a), określona w ustawie jako „wapno kredowe” – amorficzna, porowata,  miękka i najłatwiej rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia naturalnego). Jak widać wystarczy przeczytać typ i numer odmiany by otrzymać istotne z rolniczego punktu widzenia informacje.

Podobną odpowiedź daje Rozporządzenie Uni Europejskiej 2003/2003, wg. którego kreda jest określona jak następuje: „G. Środki wapnujące, G1. Wapień naturalny, 5a)Kreda- standartowa lub 5b) kreda rozdrobniona”

Przy okazji warto zwrócić uwagę czego należy wymagać od dystrybutora lub producenta nawozu, aby byc pewnym, że decydujemy sie na zakup dokładnie tego nawozu na którym nam zależy:

– wszelkie możliwe badania i atesty z akredytowanych laboratoriów (np. SChR, IUNG)

– badania powinny zawierać zawartość CaO lub CaO+Mgo (dolomity) w masie nawozu

– reaktywność

Miękka kreda z naszych fabryk w Lägerdorfie i Rugii ma powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, czyli jest porowata. Jest to wskaźnik charakteryzujący objętość wewnętrznych porów (pustych przestrzeni) w materiale skalnym, który zapewnia dużo większą powierzchnię reakcji nawozu z roztworem glebowym w glebie. Większa powierzchnia reakcji może szybciej zneutralizować kwasowość w glebie.

Produkty granulowane klasy Standard i Extra są bardzo łatwe do aplikacji i nie powodują pylenia podczas wysiewu. Wszystkie produkty klasy Extra mogą być rozsiewane za pomocą konwencjonalnych rozrzutników używanych w gospodarstwach rolnych.

 

 

Kredy granulowane klasy Standard i Extra, można używać w celu:

 

 • poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.
 • dostarczenia wapnia dla uprawianej rośliny.
 • utrzymaniaprawidłowegoioptymalnegostosunku Ca:
 • utrzymaniaoptymalnejwartość pH.
 • zagwarantowaniakrótkiegoterminregulacji pH dla roślin wrażliwych na niską wartość odczynu.
 • zwiększenia dostępności składników pokarmowych N, P, K.
 • Korzyści fizyczne
  • Rozsiewanie kredy granulowanej nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, można korzystać z każdego rodzaju rozsiewacza do nawozów.
  • Elastyczne zastosowanie w ciągu całego roku – brak ograniczeń czasowych na jesieni.
  • Mniejszy wpływ wiatru na rozsiew i pylenie.
  • Produkty granulowane nadają się do aplikacji wspomaganej komputerowo, stosowanej w rolnictwie precyzyjnym, czyli nawożenie jest odpowiednio dostosowane do aktualnej wartości pH gleby i potrzeb roślin.
  • Równomierność wysiewu na całej szerokości 12 – 36 m.
   Klasa produktów Extra, ma gęstość rzędu 1,2 kg/l., co umożliwia bezpieczną szerokość wysiewu i dobrą równomierność pokrycia.
  • Tabela wysiewu nawozów dostępna jest dla większości oferowanych rozsiewaczy.
  • Kreda granulowana klasy Extra, to dobry składnik do mieszania z innymi nawozami.
 • Korzyści chemiczne
  • Produkty o wysokiejreaktywności i aktywności chemicznej.
  • Wysoka zawartość składników użytecznych; CaO
  • Miękki materiał do produkcji granulatu, wytworzony w najmłodszym okresie geologicznym – kredzie.
  • Duża rozpuszczalność w środowisku glebowym.
  • Szybkie i dobre działanie odkwaszające.
  • Wysokaczystośćwęglanu
  • 90% frakcjimniejsza niż0,075mm(najmniejszerozmiary cząstek w nawozie sąnajbardziej efektywne)
  • Szybka poprawa

 

Szybkość, z jaką nawóz odkwaszający reaguje z glebą, a w konsekwencji neutralizuje kwasowość i tym samym zwiększa pH gleby, zależy od stopnia rozdrobnienia materiału. Im drobniejsza frakcja nawozu, tym szybciej będzie wchodził w reakcję w roztworze glebowym.

Nawozy do odkwaszania gleby, których wielkość cząsteczek jest podobna do  wielkości cząsteczek cukru reagują bardzo powoli. Przyjmuje się, że połowa dawki takiego nawozu, zareaguje w ciągu dwóch, trzech lat.

Szybkość reakcji i ilość przereagowanej kredy wzrasta do maksymalnej, ale nadal bezpiecznej, gdy wielkość cząstek jest < 0,017 mm, jak to ma miejsce w przypadku kredy.

Wydaje się wskazane, aby używać tylko nawozów, które posiadają cząsteczki wielkości < 0,147 mm lub mniejsze, tak jak naturalna kreda, z której powstają wszystkie nasze granulaty.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.