Nawożenie ultrazlokalizowane rzepaku

Nawożenie ultrazlokalizowane rzepaku teraz dużo łatwiejsze!

Rzepak ozimy to bardzo wymagająca uprawa o stosunkowo dużych potrzebach pokarmowych i to już na starcie. Zaraz po wysianiu potrzebuje azotu, fosforu, potasu oraz wapnia i siarki. Dlatego stanowisko pod tę uprawę powinno być dosyć zasobne w składniki pokarmowe. Rzepakowi zdecydowanie potrzeba nawożenia startowego. Ważny jest też odczyn gleby (pH powyżej 6) dla właściwego pobierania składników pokarmowych. Wapń jest też jednym z ważniejszych składników pokarmowych na jesieni, bardzo potrzebnym do budowy ścian komórek. Tworząc kompleksy z pektynami i celulozą zwiększa stabilność i wytrzymałość ścian komórkowych oraz odporność na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, nie tylko tych mechanicznych, ale także biologicznych, jak na przykład patogenów. Dzięki zawartości wapnia budowa tkanek jest stabilna. Rośliny, które są dobrze odżywione wapniem są mocniejsze i silniejsze, co ma niebagatelne znaczenie także w czasie ich zimowania i wiosną podczas intensywnego wzrostu. Wapń oddziałuje ponadto na gospodarkę hormonalną roślin, wpływa na podziały komórek, ich wzrost i funkcjonowanie. Uszkodzenia roślin (będące wynikiem niedoborów wapnia w roślinie) są rezultatem zniszczenia ścian komórkowych, spowodowanych zwiększoną przepuszczalnością tkanek i zaburzeniem funkcji komórkowych. Jego niedobór powoduje również dużo słabszy rozwój systemu korzeniowego.
Prawidłowy rozwój roślin rzepaku jesienią, decyduje o możliwościach ich plonowania. To właśnie w tym momencie powstaje potencjał plonotwórczy uprawy. Zadaniem samego nawozu mikrogranulowanego jest przyspieszenie dotarcia składników pokarmowych do korzenia, dlatego właśnie umieszcza się go w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Jego działanie przyspiesza start roślin i sprawia, że wschody są wyrównane, a dzięki temu wzrost początkowy jest efektywniejszy. Nawóz mikrogranulowy nie zastępuje jednak nawożenia podstawowego, a jedynie je uzupełnia, o te składniki, które są w tym trudnym początkowym momencie rozwoju rośliny najważniejsze. Niezmiernie istotne jest przy tym, aby na początku wegetacji rośliny wykształciły silny system korzeniowy, który będzie decydował o dobrym ich zaopatrzeniu w wodę i składniki pokarmowe, a więc o wielkości i jakości plonu. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z nasionami mikrogranulat musi być tak skomponowany, aby nie stanowił zagrożenia dla młodej i wrażliwej kiełkującej roślinki. Dobiera się więc takie składniki i koncentracje, aby były one bezpieczne, a zarazem dostępne i łatwo przyswajalne dla roślin w tym krótkim okresie czasu na początku wegetacji.
Jeśli chodzi o nawożenie ultrazlokalizowane rzepaku, to do ubiegłego roku na rynku oferowane były tylko nawozy, które mogą być aplikowane wyłącznie przy pomocy siewników punktowych, fabrycznie wyposażonych w przystawkę lub doposażonych w specjalne aplikatory dodatkowo mocowane na siewniku. Mikronawóz pneumatycznie przewodami dostarczany jest wówczas bezpośrednio do redlicy nasiennej, a z niej dalej do gleby, w bezpośrednie sąsiedztw wysiewanych nasion.
Areał rzepaku ozimego sianego punktowo jest jednak stosunkowo niewielki, dlatego szukano innych nowych rozwiązań z myślą o producentach, którzy stosują tradycyjne metody wysiewu (bez siewu punktowego). Z tego właśnie powodu opracowano nowy mikronawóz do rzepaku o nazwie Pinkstart, który na polskim rynku pojawił się w ubiegłym sezonie. Nawozy tego typu mają wpływ na roślinę głównie w początkowym okresie wegetacji, zaraz na starcie, jednak ich działanie jest na tyle efektywne, że finalnie uzyskujemy dzięki temu zwyżkę plonów. Dzieje się tak, ponieważ oprócz fosforu, potasu i siarki, zawiera on kompleks o działaniu biostymulującym Physio+ z aminopuryną (wpływa na szybkie i równomierne wschody roślin oraz szybki rozwój systemu korzeniowego) i mezocalc – będący źródłem wapnia odżywczego dla roślin (niezbędny składnik do budowy komórek), jak i regulujący odczyn gleby w obrębie wysianych nasion, a później całego systemu korzeniowego. Jeśli chodzi o początek wegetacji roślin, to rzeczywiście rola i znaczenie tych składników pokarmowych jest największe (obok azotu, którego na starcie w glebie z reguły nie brakuje). Fosfor jest składnikiem strukturalnym roślin (wchodzi w skład błon biologicznych), ważną rolę spełnia w stożkach wzrostu – bierze udział w podziale komórek. Jest ważny dla przepływu energii chemicznej na różnych etapach różnych procesów przemiany materii zachodzących w roślinie. Odgrywa zasadniczą rolę podczas syntezy tłuszczu, białek, węglowodanów i witamin. Jest składnikiem kwasów nukleinowych i odpowiada za przekaz informacji genetycznych. Dobre odżywianie fosforem wpływa korzystnie na stan fizjologiczny rośliny, w tym na: wzrost korzeni, rozwój tkanki mechanicznej łodygi. Potas, podobnie jak fosfor, dobrze wpływa na system korzeniowy rośliny. Dobre odżywienie roślin potasem prowadzi do dobrego ukorzenienia się roślin – pierwiastek ten zwiększa pionowy zasięg systemu korzeniowego rzepaku i gęstość korzeni w glebie. Dzięki temu roślina może pobrać więcej wody i składników pokarmowych, gdyż przerasta większą masę gleby, co w efekcie pozwala roślinie zarówno na zwiększoną akumulację wody, cukrów, białek (wzrost koncentracji w komórkach), a tym samym przeciwdziała wymarzaniu. Siarka jest z kolei niezbędna w procesie syntezy aminokwasów siarkowych i bierze udział w ogólnej syntezie protein (materiał budulcowy). Podnosi skuteczność przemian azotu. Jest składnikiem witaminy B1 i jest niezbędna do produkcji roślinnych przeciwciał (fitoaleksyny, glutation). Aktywuje enzymy ważne dla przemiany energii i kwasów tłuszczowych. Rola i znaczenie tych składników pokarmowych w procesach życiowych roślin jest nie do przecenienia, zwłaszcza na starcie, na początku wegetacji – w fazie siewek, a potem formowania i dalszego wzrostu i rozwoju młodych roślin.
Dzięki ultralokalizacji mikrogranulat odżywia rośliny od samego początku wegetacji, a jego skład został dobrany specjalnie dla potrzeb życiowych i rozwojowych młodych roślin. Nowoczesna technologia, jaką wykorzystano w tym nawozie, umożliwia jego aplikację w bezpośrednim sąsiedztwie nasion bez konieczności korzystania z siewników wyposażonych w aplikatory-dozowniki. Dlatego technika jego wysiewu jest zupełnie inna i znacznie prostsza niż w przypadku innych mikronawozów i co najważniejsze sprawdzona w praktyce, na stosunkowo dużym areale zarówno w Polsce (w ubiegłym roku), jak i przez ostatnie dwa lata we Francji i w Austrii. Wielkość i ciężar granulek została bowiem odpowiednio dopasowana do potrzeb wysiewu z nasionami rzepaku, dzięki czemu przebiega bez problemów.

Anna Rogowska

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.