Nie funkcjonuje ubezpieczenie upraw rolnych?

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2016 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich.
Niestety, z sygnałów docierających członków izb rolniczych wynika, że firmy te ubezpieczały uprawy i zwierzęta tylko przez 3 dni, po czym zaprzestały ubezpieczać tłumacząc się wyczerpaniem puli środków, a przecież termin zawarcia umowy upływa dopiero 30 listopada.
W związku z powyższym, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o informację, czy środki przewidziane w budżecie państwa na ten cel zostały faktycznie wykorzystane? Jeśli informacja ta okaże się prawdziwa, Zarząd KRIR zawnioskował o pilne działania w celu zwiększenia środków finansowych na ten cel.
Żródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.