Nowa oferta ubezpieczeń dla rolnictwa

Startują powszechne ubezpieczenia dla rolników – dzięki Poczcie Polskiej i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dzięki współpracy Poczty Polskiej, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW)
i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR), polscy rolnicy mają dostęp do nowej oferty ubezpieczeń przygotowanej specjalnie dla nich. Mogą ją nabyć w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych, co gwarantuje łatwy i szybki dostęp do szerokiej oferty ochrony. Ubezpieczenia, które będąsprzedawane pod marką AGRO Ubezpieczenia,zostały stworzone
w oparciu o „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Państwowe dopłaty sięgające 65% składki, zaufanie, jakim cieszą się w społeczeństwie Poczta Polska
i FSUSRoraz powszechna dostępność placówek pocztowych, to główne atuty oferty PTUW, które mogą przekonać rolników do wykupienia ubezpieczenia. AGRO Ubezpieczenia zapewniają kompleksową ochronę życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin. Dostępne są m.in. dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt, obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i oc rolnika czy Agrocasco dla maszyn rolniczych.
– Misją Poczty Polskiej jest służba Polsce i Polakom. Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna
w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach,w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSRwpisuje się w strategię rządu, mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków – podkreślił na konferencji prasowej w placówce poczty w Starych Babicach Minister Infrastruktury
i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Polscy rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki w gospodarstwie rolnym (90%) oraz wykupują polisy odpowiedzialności cywilnej (88%). 40% rolników decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych. Jedynie 10-12% rolników ubezpiecza swojeuprawy, a tylko 5-8% żywy inwentarz.

Ubezpieczenia rolnicze sąjuż dostępne w ponad 1,5 tys.placówek pocztowych na terenie całego kraju. Liczba ta sukcesywnie będzie rosnąć.Poczta dysponuje największą w kraju siecią infrastruktury
i świadczy usługi we wszystkich, nawet najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach kraju. Polisy rolnicze są uzupełnieniem jej kompleksowej oferty usług finansowych, przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu terenów peryferyjnych.

– Ubezpieczenia dla rolnikówbędą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste
i o atrakcyjnej cenie.Misją Poczty Polskiej jest pośredniczenie między państwem a obywatelami
i dostarczanie ważnych społecznie usług. Naszadziałalność cieszy się bardzo wysokim zaufaniem klientów, to dla nas ważne, że możemy służyć Polakom także tam, gdzie swoich placówek nie mają największe instytucje finansowe– dodaje Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Oferowany rolnikom zakres ubezpieczenia upraw obejmuje zarówno ryzyka obowiązkowe od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, a także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna.

– Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji. Dlatego naszym podstawowym celem jest upowszechnienie ubezpieczeń rolnych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności polskich gospodarstw. Współpraca z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych znacznie zwiększy dostępność ubezpieczeń rolniczych, dlatego w lipcu
br. zdecydowaliśmy się na objęcie 49,5% udziałów w PTUW– powiedział Adam Sekściński – Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Prezes KRUS.

Pozostała część udziałów należy do Poczty Polskiej. Skarb Państwa, do któregoAGRO Ubezpieczenia należą w 100% gwarantuje tym samym wiarygodność i stabilność oferty.

– Nasza oferta ubezpieczeniowa jest prosta w swojej konstrukcji, przygotowaliśmy kilka pakietów ryzyk związanych z porami roku.Budowa rentownego portfela ubezpieczeń rolniczych opartego
na polisach obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeniach produkcji rolnej oraz polisach dobrowolnych, pozwoli zdywersyfikować ryzyko i zabezpieczy rolników przed zdarzeniami
o charakterze katastroficznym – tłumaczy Zbigniew Pusz, Prezes PTUW.

Przedmiotem AGRO Ubezpieczeń w zakresie uprawsąplony zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, owoców, roślin strączkowych oraz nasadzenia drzew, krzewów owocowych i truskawek, a także zwierzęta gospodarskie.
Plany są bardzo ambitne, ale i precyzyjnie określone – upowszechnienie dostępności polis dla rolników, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł. Wzrost kwoty przeznaczonej na ubezpieczenie upraw i zwierząt w formie dopłat z budżetu państwa w porównaniu z rokiem 2016 jest zatem wyraźny.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.