Nowości z BASF

Dział Środków Ochrony Roślin BASF Polska rozpocznie 2017 rok z 4 nowymi produktami
w swoim portfolio
5 grudnia w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Dział Środków Ochrony Roślin BASF Polska. Podczas pierwszej części spotkania, przedstawiciele firmy podsumowali rynek rolniczy w 2016 roku, przedstawili osiągnięcia działu Agro, a także zaprezentowali plany na rok 2017 oraz wyzwania jakie czekają firmę.
Druga część spotkania została poświęcona prezentacji produktów, które BASF Polska wprowadzi na rynek
w przyszłym roku. Będą to aż cztery nowości: regulator wzrostu do stosowania w zbożach jarych i ozimych – Medax® Max, fungicyd do ochrony zbóż – Priaxor®, fungicyd do ochrony upraw jabłoni – Delan® Pro oraz stabilizator azotu – Vizura®.
Medax® Max – najbardziej elastyczny regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych, o zdecydowanym i bezpiecznym działaniu.
Obecnie, przy intensywnej produkcji zbóż, wyleganie to główny problem obniżający plon ziarna oraz jego jakość. Zjawisko wylegania jest uzależnione od wielu czynników i jest powiązane
z poziomem nawożenia, gęstością i terminem siewu oraz warunkami atmosferycznymi.
Medax® Max po raz pierwszy łączy w sobie dwie wiodące substancje czynne – regulatory wzrostu roślin: proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu w jednym opatentowanym produkcie. Obie substancje działają jako inhibitory biosyntezy giberelin, które są odpowiedzialne za podział komórek.
Połączenie dwóch najmocniejszych i znanych substancji czynnych, wspomagane dodatkiem siarczanu amonu daje wyjątkowy efekt. Wynikiem jest produkt o niedoścignionym profilu elastyczności pod względem zakresu temperatur stosowania oraz właściwościach umożliwiających zarówno szybkie, jak i długotrwałe działanie. Czy warto zastąpić stosowany dotychczas regulator wzrostu produktem Medax® Max? Jesteśmy przekonani, że tak! Medax® Max zapewnia najlepszą ochronę przed wyleganiem, zarazem nie regulując nadmiernie.
Priaxor® – najbardziej zaawansowane rozwiązanie stworzone dla zbóż
Nowe rozwiązanie zawiera Xemium® (fluksapyroksad) – innowacyjną substancję czynną z grupy karboksyamidów (SDHI), dzięki swej mobilności i innowacyjnej strukturze chemicznej zapewniającą długotrwałą ochronę przed chorobami na najwyższym poziomie. W połączeniu z najlepszą strobiluryną F 500® (piraklostrobina) dzięki optymalnej formulacji tworzą one idealne narzędzie pracy dla każdego rolnika. Priaxor® bowiem nie tylko zapewnia najlepszą ochronę przed chorobami i wyższe plony, ale także daje dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin, poprawiając ich zdrowotność i wigor. To zaś prowadzi do lepszej jakości ziarna, wyższej wydajności produkcji oraz zmniejszenia stresu – zarówno roślin, jak i rolnika.
Priaxor® to:
• Wysoka skuteczność przeciwko wszystkim głównym chorobom – plamistości siatkowej, rynchosporiozie, rdzom
• Wyjątkowa formulacja – szybkie pobieranie i unikalna mobilność w całej roślinie dzięki Xemium®
• Bardzo silny efekt fizjologiczny AgCelence®, łącznie
z ograniczeniem wylegania jęczmienia

Delan® Pro
W ostatnich latach można zaobserwować zwiększającą się presję parcha jabłoni. Jest ona związana z coraz łagodniejszymi zimami, które sprzyjają przetrwaniu zarodników parcha, a także dłuższym okresem wegetacyjnym roślin. Dobre przezimowanie zarodników sprzyja występowaniu silnych infekcji w okresie wiosennym. W celu zapewnienia sadownikom jeszcze skuteczniejszego zwalczania parcha firma BASF opracowała Delan® Pro z technologią proaktywną, która działa zapobiegawczo i stymuluje odporność roślin. Połączenie dwóch substancji czynnych: ditianonu oraz kwasu fosforynowego powoduje, że Delan® Pro działa zarówno powierzchniowo, jak
i jest przemieszczany przez roślinę.
Efekt synergii działania obu składników powoduje wyższą skuteczność w zwalczaniu parcha. W wieloletnich badaniach prowadzonych w całej Europie zaobserwowano zwiększenie skuteczności w zwalczaniu parcha jabłoni o średnio 7% zarówno na liściach i owocach w porównaniu do zabiegów wykonanych Delanem 700WG w najwyższej dopuszczonej do stosowania dawce
Delan® Pro to pewna skuteczność nawet podczas deszczowej pogody. Bardzo wysoka odporność na zmywanie produktu została potwierdzona w doświadczeniach polowych.
Nowoczesna formulacja Delanu Pro – koncentrat zawiesinowy, umożliwia równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu. W przypadku fungicydu o działaniu zapobiegawczym ma to kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.
Dodatkowo nowa formulacja zapewnia stabilizację substancji aktywnej w roztworze roboczym, nawet przy użyciu do przygotowania cieczy roboczej wody o niekorzystnych parametrach (wysokie ph).
Vizura® – wartość dodana dla gnojowicy w gospodarstwie
Gnojowica i poferment z biogazowni stanowią bardzo wartościowy i kompleksowy nawóz. Dostępny azot musi być pobierany i wykorzystywany przez rośliny tak skutecznie, jak to tylko możliwe, dlatego ważne jest zapobieganie utracie substancji odżywczych związanych z nawożeniem.
Vizura® stabilizuje azot zawarty w zatrzymywanych przez cząsteczki gleby jonach amonowych, zmniejszając jego straty
i czyniąc go dostępnym dla roślin wtedy, kiedy go potrzebują. Ma to duże znaczenie zarówno dla rolników, jak i środowiska. Dodanie produktu Vizura® do gnojowicy znacznie spowalnia proces przekształcania jonów amonowych w azotany. Uniemożliwia to wymywanie azotu z gleby. Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna, gdy gnojowica jest stosowana przed siewem. Rośliny mogą wówczas wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji, gdy zapotrzebowanie na niego jest największe. Stabilizacja azotu przez produkt Vizura® pozwala na wcześniejsze rozlanie gnojowicy, co może zapewnić optymalne warunki glebowe (optymalne pH, dostępność fosforanów i mikroelementów). Stosowanie produktu Vizura® może zwiększyć plony
i ograniczyć potrzebę używania dodatkowych nawozów mineralnych.
„Oczekiwania rolników rosną np. jeśli chodzi o elastyczność stosowania produktów bez względu na czas i pogodę, czy możliwość ich wykorzystania w kilku uprawach. Daje im to łatwość zarządzania aktywami w obrębie gospodarstwa. Liczą się także łatwo rozpuszczalne formulacje, których dawki są proste do zastosowania. Wzrasta też chęć „mieszania”, dyktowana często redukcją kosztów lub szukaniem rozwiązań dostosowanych do konkretnych sytuacji. W BASF stale obserwujemy te oczekiwania i staramy się na nie odpowiadać właśnie poprzez wprowadzanie nowych produktów do naszego portfolio,” – powiedział Cezary Urban, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin BASF Polska.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.