O Planie dla wsi w woj. kujawsko-pomorskim

Omówienie Planu dla wsi to główny temat spotkań ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskim 27.07.2018 r.

–  Program wskazuje czym w najbliższych latach ma się zajmować rolnictwo i na czym będzie polegała aktywna rola państwa w tym obszarze. Nie będzie się ono wycofywało z odpowiedzialności za rolnictwo, będzie odgrywało aktywną rolę na rynkach rolnych. Chcemy odtworzyć z majątku skarbu państwa możliwość wpływania na ten rynek – informował minister dodając, że spółki państwowe będą połączone w grupę holdingową.

Podczas spotkania w Krajowej Spółce Cukrowej S.A., minister Ardanowski odnosząc się do planów dotyczących powstania Narodowego Holdingu Spożywczego poinformował, że w skład holdingu, oprócz KSC, mają wejść inne podmioty Skarbu Państwa − spółka Elewarr oraz rynki hurtowe. Elewarr posiada duże magazyny zbożowe. Natomiast rynki hurtowe powinny nie tylko zajmować się wynajmem powierzchni handlowej, lecz także być bardziej aktywne na rynku rolnym. W holdingu znajdzie się także około 40 gospodarstw Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni około 100 tys. ha, którymi zarządza KOWR.

Firmy zrzeszone w Narodowym Holdingu Spożywczym będą prowadziły skup, wskakując  poziom cen możliwych do utrzymania na rynku.

− Celem jest stabilizowanie polskiego rolnictwa, rozwój jego produkcji, a nie duszenie tego rolnictwa, co miało miejsce przez lata − podkreślił minister Ardanowski i dodał, że  KSC będzie ważnym komponentem holdingu.

Szef resortu rolnictwa uczestniczył także w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa wojewody kujawsko-pomorskiego, które prowadził wicewojewoda Józef Ramlau. Rozmawiano m.in. o stratach w rolnictwie spowodowanych suszą oraz działaniach podejmowanych na rynkach rolnych.

Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że województwo kujawsko-pomorskie zostało szczególnie dotknięte przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, gdyż występują tu one od kilku lat.

− Kończą się szacunki związane z suszą. Chciałem, żeby zakończyły się w ubiegłą sobotę, ale okazuje się, że nadal są gminy, które szacują. Niektórzy rolnicy decydują się jeszcze zgłaszać swoje starty. Na podstawie protokołów od wojewodów zbilansujemy straty i  Rada Ministrów na najbliższym posiedzeniu określi zarówno wielkość potrzebnych środków, jak również narzędzia wsparcia – powiedział minister rolnictwa.

− Nikt z rolników, poszkodowanych, przecież nie z własnej winy, nie zostanie pozostawiony bez pomocy − podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w skali kraju dotychczas oszacowane straty dotyczą ok. 2 mln hektarów.

Podczas spotkania minister Ardanowski mówił także o zapewnieniu rolnikom, szczególnie tym z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w lokalnym rynku konsumenckim.

− Chcemy udrożnić rolnikom kanały sprzedaży. Dogodną formą sprzedaży, szczególnie dla małych gospodarzy, ma być sprzedaż bezpośrednia rozszerzona m.in. o sklepy, restauracje i agroturystykę. Zwiększona zostanie kwota wolna od podatku, która pozwoli rolnikowi pozostać płatnikiem podatku rolnego. Będzie to kwota 40 tys. zł. Udogodnienia planowane są dla hodowców bydła mięsnego – m.in. odejście od planowanego zakazu uboju rytualnego, tak, aby móc sprzedawać mięso także do krajów muzułmańskich.  Nie będzie też zakazu chowu zwierząt futerkowych, ale fermy zostaną objęte szczególnym nadzorem  i systemem certyfikacji. Zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Działamy w kierunku zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych − mówi szef resortu rolnictwa.

Minister zaznaczył, że dla województwa kujawsko-pomorskiego, ważny będzie program poprawy żyzności gleb oraz retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Wszystkie te działania dają szansę ustabilizowania rynku i uzyskiwania przyzwoitych dochodów z produkcji rolnej – podsumował minister Ardanowski dodając, że będzie dążył do tego, aby głównym źródłem dochodów rodników było to  co wyprodukują i sprzedadzą.

Materiał i foto: MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.