O Planie dla wsi w woj. łódzkim

− Szukanie nowych rynków zbytu jest w tej chwili jednym z najważniejszych działań – mówił dziś (23.08.2018 r.) w Sieradzu minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że pomagać w tym będą radcy rolni, pracujący w strukturze dyplomacji, ale zajmujący się wyłącznie sprawami rolnymi. Będą to odpowiednio przygotowani pracownicy, zarówno w kwestii znajomości języka jak i polskiego rynku rolnego, jego specyfiki i struktury, produkcji i logistyki. Będą poszukiwać kontaktów dla polskich firm, na rynkach, na których Polska ma interesy eksportowe.

Minister Ardanowski podkreślił konieczność dywersyfikacji rynków zbytu. Duży, choć trudny rynek rosyjski nie jest już szansą na sprzedaż tam polskich produktów.

– Rosja, którą znamy z historii i Rosja obecna, to są dwa różne kraje. Kraj ten staje się ogromnym producentem żywności i w krótkim czasie stanie się dominującym eksporterem w podstawowych produktach rolniczych – mówił minister.

Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że polska żywność jest znana i doceniania na całym świecie. Świadczy o tym fakt, że w ostatnich latach udało się otworzyć dla polskich producentów i przetwórców żywności rynki zbytu w około 30 krajach. Polskie firmy mogą eksportować na przykład do Chin.

Spotkanie miało na celu prezentację podstawowych założeń rządowego Planu dla wsi. Minister mówił o działaniach podejmowanych w kierunku usprawnienia funkcjonowania rynków rolnych. Podkreślił kwestię dochodowości gospodarstw rolnych. Poinformował o planach utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego oraz zwiększenia możliwości sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego.

Materiał i foto: MRiRW

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.