Odporność chwastów na herbicydy. Strategia przeciwdziałania.

Syngenta walczy z odpornością chwastów na herbicydy w ramach projektu BIOSTRATEG

Problem powstawania odporności na herbicydy to zagadnienie, które firma Syngenta bada od wielu lat. Od teraz dzięki projektowi BIOSTRATEG walka z tym groźnym zjawiskiem staje się łatwiejsza. Głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju agroekosystemu poprzez opracowanie strategii przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy.
Zyskujemy szansę na lepsze rozpoznanie wśród rolników, wrost publikacji naukowych na ten temat, adekwatną legislacje, a także szeroko pojęte doradztwo. Projekt BIOSTRATEG ma na celu również określić poziom strat powodowanych przez intensyfikację rozprzestrzeniania się odporności, jego bieżący i przyszły wpływ na gospodarkę. Ekonomiczny aspekt postępującej odporności w naszym kraju nie jest jeszcze do końca oszacowany.
BIOSTRATEG jest pierwszym tego typu projektem w Polsce, zrzeszającym niemal wszystkie jednostki naukowe zajmujące się edukacją rolniczą oraz przedstawicieli przemysłu chemicznego. Obejmuje działaniem całość terytorium Polski i uwzględniającym przede wszystkim wspólny interes wszystkich stron: rolnictwa, przemysłu oraz świata nauki.
Faza początkowa projektu zakłada pozyskanie szczegółowej wiedzy, gdzie odporność zaczyna się ujawniać, gdzie już występuje, a także jakie substancje czy mechanizmy działania są zagrożone. W tym celu potrzeba zebrać jak największą ilość prób nasion z zagrożonych terenów i je przebadać.
W prszyszłości projekt ma zapewnić możliwość stałego monitoringu problemu poprzez specjalnie do tego celu utworzone laboratorium przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Powstanie także projekt zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie oznaczeń opakowań (kolory) oraz zmian w etykietach rejestracyjnych – wszystko po to, aby informować rolników o potencjalnym ryzyku powstawania odporności przy wielokrotnym kolejnym stosowaniu substancji o tym samym mechanizmie działania.
W ramach projektu badania nad odpornością będą prowadzone dla 4 gatunków chwastów:

Biostrateg to projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szacowana wartość projektu to ponad 11,6 mln PLN.
Skład konsorcjum Biostrateg:
● Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
● Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
● Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
● Politechnika Poznańska
● Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
● Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
● Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
● Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
● Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
● Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
● Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
● BASF Polska Sp. z o.o.
● Bayer Sp. z o.o.
● Syngenta Polska Sp. z o.o.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.