Olimpiada

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

W marcu 2022 roku odbył się XXXIX regionalny etap Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, zorganizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Olimpiada skierowana była do młodych rolników i uczniów szkół rolniczych, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności, zdobywaniem wiedzy oraz zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji z zakresu produkcji rolniczej. Ideą Olimpiady jest promowanie innowacyjnego i nowoczesnego rolnictwa.

Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie. Tegoroczna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych skupiała się na następujących zagadnieniach:

  • Produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;
  • Produkcja zwierzęca;
  • Mechanizacja rolnictwa;
  • Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i zmiany klimatu;
  • Ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
  • Zagadnienia dotyczące PROW 2014-2020 oraz Krajowego Planu Strategicznego WPR.

<alt> Olimpiada

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.