Opłaty od tzw. odstępstwa rolnego.

Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych z propozycją wypracowania porozumienia pomiędzy organizacjami rolniczym a organizacją hodowców w kwestii sposobu finansowania hodowli roślin, w tym opłat od tzw. odstępstwa rolnego.
Jak napisano w piśmie – Agencja Nasienna zgadza się, że wspólnym interesem narodowym jest silne i konkurencyjne polskie rolnictwo. Sytuacja ekonomiczna wsi wymaga gruntownej poprawy, przede wszystkim wzrostu dochodowości. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów, by cele te osiągnąć, jest dostęp polskich rolników do nowoczesnych odmian roślin. Stąd tak ważną rolę w nowoczesnym rolnictwie odgrywa postęp hodowlany, skoncentrowany na poprawie i stabilności plonowania, jakości plonu, odporności na szkodniki i choroby. Badania wykazują, iż udział postępu biologicznego w plonowaniu wynosi ponad 50%, podczas gdy nawożenie stanowi ok. 20%, ochrona 15%. Postęp hodowlany przyczynia się w konsekwencji nie tylko do poprawy wyników ekonomicznych gospodarstw, lecz także do racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych oraz ochrony środowiska.
Agencja Nasienna wskazała, że ze zdziwieniem odbiera stanowisko organizacji rolniczych, wyrażające się brakiem akceptacji dla zbierania opłat od zasiewów materiałem ze zbioru odmian roślin chronionych wyłącznym prawem. W obowiązującym stanie prawnym, obowiązki związane z korzystaniem z odstępstwa rolnego w stosunku do odmian zbóż obejmują zaledwie 6,62% gospodarstw rolnych (w przypadku odmian ziemniaka dodatkowo 18,46% gospodarstw. Tym samym, zdecydowana większość rolników korzysta z przywileju związanego z odstępstwem rolnym bez żadnych obciążeń. Zobowiązania informacyjne dotyczą wyłącznie największych, towarowych gospodarstw rolnych.
Agencja Nasienna wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych z propozycją spotkania i wypracowania porozumienia pomiędzy KRIR a Agencją Nasienną. Zdając sobie sprawę z faktu, że takie porozumienie będzie wymagało kompromisu ze strony każdego podmiotu, warto podjąć działania mające na celu uproszczenie administracyjne oraz efektywność aktualnie działającego systemu. Agencja Nasienna poinformowała również, że aby potwierdzić swoją gotowość do rozpoczęcia rozmów oraz przekonanie, że porozumienie jest możliwe do osiągnięcia, wstrzymała pozwy sądowe w sprawie udzielenia informacji o wykorzystaniu materiału ze zbioru jako materiału siewnego. Hodowcy odmian roślin wnoszą o spotkanie celem podjęcia prac zmierzających do wypracowania nowego systemu opłat od materiału siewnego pochodzącego ze zbioru.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.