Osiągnięto porozumienie na szczycie w Brukseli

Polska będzie jednym z największych beneficjentów europejskiego funduszu odbudowy. Budżet, na wspólną politykę rolną, mimo cięć, będzie dla nas dość korzystny.

Kilkudniowe negocjacje przyniosły rezultaty. Dziś nad ranem udało się osiągnąć porozumienie, co przy różnych stanowiskach wielu krajów członkowskich, można nazwać sukcesem. Polska otrzymała największe środki z unijnego budżetu. Jeszcze w końcówce negocjacji udało się powiększyć pulę o dodatkowe 600 mln Euro na biedniejsze regiony, które potrzebują najwięcej funduszy na rozwój. Dotacje razem z pożyczkami to kwota bliska 160 miliardów Euro, to znacznie powyżej 750 miliardów złotych. Porozumienie w Brukseli dotyczyło nie tylko pieniędzy na odbudowę gospodarki po koronakryzysie, ale także przyszłego budżetu na rolnictwo. Propozycja Komisji Europejskiej zakładała zwiększenie wydatków na wspólną politykę rolną po 2020 roku, wg planów unijną wieś miało zasilić dodatkowo 26,5 miliarda Euro. Dzięki tym funduszom będziemy mogli zrealizować Europejski Zielony Ład jako wielkie wyzwanie, które stoi przed Polską. Ostatecznie jednak środki na drugi filar wspólnej polityki rolnej nieco zmniejszono, w tym także na realizację Zielonego Ładu. Nie oznacza to jednak mniejszych pieniędzy na konkretne działania. Jak zapowiedział Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, oczekiwana jest teraz propozycja skąd uzupełnić środki żeby utrzymać wyznaczone wcześniej cele środowiskowe.

Źródło: AgroBiznes

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.