Pieniądze na dopłaty do kredytów preferencyjnych

Pieniądze na dopłaty do kredytów preferencyjnych
ARiMR poinformowała, że 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.
Łącznie na I kwartał 2016 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł.
Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.
Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:
1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
3. SGB Bank S.A.,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. Pekao S.A.,
6. Krakowski Bank Spółdzielczy,
7. Raiffeisen Bank Polska S.A.
W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:
• RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
• Z – kredyty na zakup użytków rolnych;
• PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.
Z warunkami udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych można zapoznać się w zakładce „Pomoc krajowa” na stronach ARiMR.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.