Podsumowanie „Programu dla szkół”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podsumował realizację Programu dla szkół w roku szkolnym 2017/2018. Dzieci spożyły ponad 162 mln porcji warzywnych oraz prawie 144 mln porcji mlecznych. Zasadniczym celem Programu jest zmiana nawyków żywieniowych najmłodszych.

Program dla szkół został uruchomiony od roku szkolnego 2017/2018. Zastąpił programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Program dla szkół jest nową inicjatywą i w wielu obszarach różni się od dotychczasowych programów szkolnych, w tym w obszarze finansowania i budżetu, a także modelu dostaw oraz dostarczanych produktów.

Celem Programu dla szkół jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, upowszechnianie wiedzy o zdrowej zbilansowanej diecie, a także wiedzy o pochodzeniu dostarczanych produktów i ich powiązaniu z rolnictwem.

Program jest skierowany do dzieci z klas I-V w szkołach podstawowych. W ramach jego realizacji dzieci otrzymują bezpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Ponadto uczestniczą w działaniach edukacyjnych realizowanych przez szkoły na temat zdrowego odżywiania oraz pochodzenia i uprawy udostępnianych produktów.

W roku szkolnym 2017/2018 łącznie w obu semestrach w komponencie owocowo-warzywnym uczestniczyło 24 768 szkół, zaś w komponencie mlecznym – 25 582 szkół. Liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko wynosiła 90, a łączna liczba porcji mleka i produktów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko wynosiła 80. Programem tym objęto łącznie ok.1,8 mln dzieci. Otrzymywały one m.in. jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, paprykę słodką, jogurty, kefiry, serki oraz soki.

Polska jest jednym z największych beneficjentów Programu dla szkół. Pod względem przyznanego budżetu ze środków UE zajmuje 4 miejsce (za Niemcami, Francją i Włochami). Budżet programu w roku szkolnym 2017/2018 to ok. 237,5 mln zł, w tym 117,4 mln zł to środki z budżetu Unii Europejskiej i 120,1 mln zł to środki pochodzące z budżetu krajowego.

fot. Pixabay

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.