Pół roku po zmianach – jak radzą sobie grupy producenckie?

Pół roku po zmianach – jak radzą sobie grupy producenckie?
Minęło już ok. 6 miesięcy od zmian w ustawie o grupach producenckich i związkach producentów. Choć coraz większa liczba rolników radzi sobie w nowej sytuacji, to spora część z nich w dalszym ciągu nie potrafi się do niej dostosować. Czas coraz bardziej ich nagli, ponieważ już pod koniec czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie dla grup producenckich w ramach PROW 2014-2020.
Co prawda coraz więcej producentów z branży rolniczej decyduje się na wspólne działanie w ramach grup i związków producenckich, jednak nie wszyscy radzą sobie ze spełnianiem aktualnych wymagań. Największe wyzwania, jakie napotykają producenci, dotyczą m.in. ustanowienia min. 5-letniego biznesplanu, a także wiążącej się z tym większej kontroli finansowej i terminowej. Jak wygląda sytuacja grup producenckich pół roku od wprowadzenia nowych wymogów?
Kolejne wyzwania
– W dalszym ciągu wielu grupom producentów ciężko jest przestawić się mentalnie na działania realizujące cele wsparcia finansowego, czyli m.in. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne wprowadzanie towarów do obrotu – mówi Mikołaj Baum, prezes zarządu Agraves. – Niestety, te zagadnienia są wciąż lekceważone przez grupy i stwarzają realny problem dla ich funkcjonowania. Istnieje też sporo innych obszarów wymagających poprawy, takich jak dyscyplinowanie członków niewywiązujących się ze zobowiązań czy komunikowanie się wewnątrz grup – dodaje.
Potwierdza to wcześniejsze wnioski doradców rolnych z grudniowych audytów, jakie zostały przeprowadzone w kilkunastu grupach producenckich.
Dodatkowe wyzwania pojawiają się również w związku z proponowanymi zmianami w przepisach i planowanymi naborami w ramach PROW 2014-2020. Jednym z przykładów jest treść ogłoszonego w kwietniu projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”. Jak mówi Mikołaj Baum z Agraves, projekt rozporządzenia przewiduje spore kary finansowe za działania wbrew ustawie. Doprecyzowuje on także kwestie sprzedaży produktów z grupy do przedsiębiorstw członków i osób z nimi powiązanych.
Nowoczesne rozwiązania
W związku ze zmianami i zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie dla grup producenckich w ramach PROW 2014-2020, wśród rolników pojawia się coraz większa potrzeba poszukiwania rozwiązań. Eksperci sugerują, że szansą dla producentów, którzy mają problem z „odnalezieniem” się w nowej rzeczywistości, mogą być nowoczesne technologie.
– Polscy rolnicy coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania w ramach samego procesu produkcji, jak również w obszarze organizacji, zarządzania i komunikacji. Pozostaje jednak jeszcze spore pole do działania w tym zakresie – przyznaje Roman Grzesiak z Agro-grupa.pl. – Nowoczesne technologie mogą przydać się producentom zarówno w kontekście planowania, jak i monitorowania produkcji. Dla wielu z nich to również spore ułatwienie w komunikacji wewnątrzgrupowej pomiędzy członkami, jak i komunikacji z liderem czy zewnętrznym doradcą. W świetle wcześniejszych zmian i planowanych naborów zadbanie o te obszary działalności producenckiej wydaje się kluczowe dla efektywnego gospodarowania w grupie – dodaje.
Podobnego zdania jest Mikołaj Baum z Agraves: – W najbliższym czasie producenci zrzeszeni w grupach muszą znacznie wzmocnić monitoring wewnętrzny. Konieczne może okazać się wprowadzenie przez nich programu lub systemu zarządzania grupowego. Należy przedsięwziąć szereg działań wspólnych, które umożliwią skuteczne funkcjonowanie grupy oraz pozwolą spełnić wymogi nowej ustawy. Bez odpowiednich narzędzi będzie to bardzo trudne – dodaje doradca rolny.
Korzystanie z narzędzi umożliwiających monitorowanie obowiązkowych parametrów dotyczących funkcjonowania grupy wydaje się więc nieuniknione. Bez niego skuteczne zarządzanie i bezpieczne podejmowanie działań grupowych stanie się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.