Polacy stawiają silosy w Tanzanii

Firma Feerum SA otrzymała zaliczkę w wysokości 16,7 mln zł (co stanowi równowartość 4,97 mln USD) stanowiącą 15% wartości umowy na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych zawartej w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Emitenta z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii).

Prezes Zarządu Feerum SA:

Realizacja naszego projektu w Tanzanii przebiega zgodnie z planem. Prace są zaawansowane, w następnym kwartale rozpoczniemy montaż pierwszego kompleksu silosów. To niezwykle ważny dla nas projekt, który ma szansę otworzyć zupełnie nowy kierunek rozwoju Feerum, i do którego długo się przygotowywaliśmy. Łączna wartość realizowanej umowy to 33,14 mln USD, czyli około 112,01 mln zł (według średniego kursu z dn.26.02.2018r.) – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum SA

Umowa pomiędzy Feerum a NFRA została podpisana pod koniec grudnia 2016 roku. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowanie zaprojektowanych silosów, zapewnienie ich transportu do Tanzanii, a także montaż i uruchomienie. Feerum w ramach umowy zapewni serwis gwarancyjny oraz przeprowadzenie szkoleń personelu NFRA w zakresie obsługi silosów. Polska spółka wybuduje również dodatkowe obiekty magazynowe oraz zrewitalizuje istniejąc magazyny w Tanzanii należące do NFRA. Finansowanie pochodzi w całości z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Rządu Zjednoczonej Republiki.

Pozdrawiam serdecznie,

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.