Polsko – chińskie kontakty handlowe

31 października br. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie zorganizowane z przedstawicielami chińskiej delegacji z organizacji China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA) oraz przedstawicielami Ministerstwa i Głównego Inspektoratu Weterynarii.Głównym tematem wizyty były polsko – chińskie kontakty handlowe, zasady współpracy pomiędzy naszymi państwami oraz możliwości dalszego ich rozwoju.
Prezes UPEMI Wiesław Różański przedstawił cel wizyty w Polsce, a LiuXiaoHui dyrektor China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association przedstawił działalność organizacji.
Delegacja została podjęta przez Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii, pana Krzysztofa Jażdżewskiego, który omówił aktualną sytuację w zakresie ASF i sposoby zwalczania choroby oraz zrelacjonował obecną współpracę z przedstawicielami chińskiego rządu w tym zakresie. Dodatkowo przedstawił aktualne relacje w ramach handlu między Polską a Chińską Republiką Ludową. Pozytywnie ocenił współpracę z organizacjami branżowymi w sprawach ważnych zarówno w zakresie zwalczania chorób jak i współpracy międzynarodowej. Przedstawione przez stronę polską informacje będą podstawą lepszej oceny sytuacji epizootycznej w Polsce, co może niewątpliwie mieć wpływ na przyspieszenie prac nad możliwością uznania regionalizacji przy eksporcie mięsa wieprzowego.
Przedstawiciele obu organizacji zapewnili o chęci wzajemnej, przyszłej współpracy i utrzymania komunikacji oraz wymiany poglądów w zakresie przemysłu spożywczego, a także rozwoju handlu pomiędzy krajami.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.