Polsko-chińskie porozumienia podpisane

Polsko-chińskie porozumienia podpisane

W ramach rozpoczynającej się dziś oficjalnej wizyty Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Chin Xi Jinpinga w Polsce, która m.in. ma sprzyjać otwarciu rynku chińskiego na polskie produkty podpisanych zostanie szereg porozumień i umów dwustronnych. Pierwsze z nich zostały popisane w godzinach porannych w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, gdzie odbyło się spotkanie ministra Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej Zhi Shupinga z polskim ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem.
Rozmowy bilateralne dotyczyły kwestii bezpieczeństwa żywności, w szczególności w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Minister Krzysztof Jurgiel podkreślał wysokie standardy, jakie polskie produkty żywnościowe spełniają na każdym etapie produkcji. Podziękował równocześnie za bardzo dobrą współpracę ze stroną chińską, zaznaczając, że liczy na szybką finalizację prowadzonych prac, w szczególności w zakresie otwarcia rynku chińskiego dla polskich jabłek, mięsa wieprzowego, elementów drobiowych oraz drobiu zarodowego. Zwrócił się również z prośbą o uproszczenie procedur w zakresie warunków eksportu drobiu i mleka.
Podczas spotkania ministrowie podpisali dwa dokumenty. Pierwszy z nich horyzontalnie reguluje warunki współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywności, a drugi
– warunki obrotu jajami wylęgowymi. Kolejne trzy umowy, dotyczące warunków obrotu jabłkami, wieprzowiną oraz drobiem podpisywane zostaną dziś w obecności Prezydenta RP
i Przewodniczącego ChRL wraz z innymi umowami gospodarczymi. Dokumenty te mają bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są eksportem żywności na rynek chiński i stanowią konkretny krok w uzyskaniu dostępu do tego rynku ważnych dla strony polskiej produktów.
– Podpisane porozumienia są owocem naszych wspólnych wysiłków. Najważniejszym takim krokiem była wizyta prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Chinach. Niezwykle ważna jest wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga w Polsce – powiedział minister Zhi Shuping
i podkreślił, że jest to znakomity fundament do współpracy w przyszłości.
Minister Zhi Shuping przekazał także stronie polskiej raport z przeprowadzonego w grudniu 2015 r. audytu zakładów drobiarskich. To ważny dokument, na podstawie którego strona polska przekaże stronie chińskiej niezbędne informacje uzupełniające. Po ich analizie zostaną podjęte decyzje zatwierdzające kolejne zakłady mięsa drobiowego do eksportu na rynek chiński.
– Liczymy, że w niedalekiej przyszłości wzrośnie eksport polskich produktów
rolno-spożywczych na rynek chiński. Nasi partnerzy wiedzą, że nasz przemysł przetwórczy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, zwłaszcza w sektorze mleka i mięsa. Mamy też duże możliwości w rozwoju współpracy naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa
– powiedział po zakończeniu rozmów minister Krzysztof Jurgiel.
Chiny są dla Polski bardzo ważnym partnerem gospodarczym. Prowadzimy kilka kampanii promocyjnych na tym rynku, m.in. w zakresie jabłek, produktów mleczarskich i produktów mięsnych. Podczas targów SIAL China w Szanghaju Polska pełniła rolę gościa honorowego, a w listopadzie br. będziemy krajem partnerskim podczas targów ANUFOOD w Pekinie.
Wartość eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych do Chin w 2015 roku wyniosła 127 mln euro. Eksportowaliśmy głównie serwatkę, mięso i jadalne podroby z drobiu, czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, syropy cukrowe, mleko i śmietanę, zagęszczone i niezagęszczone oraz wyroby cukiernicze.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.