Pomoc dla poszkodowanych polskich rolników

Polski rząd udzieli pomocy poszkodowanym rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak susza, grad, huragan i inne. Dotacje otrzymają ci producenci rolni, którzy ponieśli przynajmniej 30% strat. Jeżeli straty będą przekraczały 70%, będzie to nawet 1000 zł do hektara uprawy. Pierwsze środki pieniężne będą wypłacane już od września tego roku.

Również KRUS pomoże rolnikom, odraczając termin płacenia bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, a ewentualne zaległości będzie można spłacać w ratach. Należy złożyć stosowny wniosek.

Podobnie KOWR, odroczy płatności wynikające z tytułu dzierżawy czy sprzedaży. Nie będzie pobierał ani opłat ani odsetek. Natomiast będzie stosował ulgi dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek deszczu nawalnego, przymrozków, powodzi i in.

Także ARMiR postanowił wspomóc rolników, oferując dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

W tym roku na terenie całego naszego kraju miały miejsce gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, iż poszkodowani polscy rolnicy otrzymają wsparcie od państwa, ponieważ jak mówi przysłowie: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.

Oprac. Danuta Niedźwiecka

Foto. https://pixabay.com/pl/photos/natura-niebo-zielony-wody-chmury-1571717/

Advertisement AdvertisementAdvertisement
2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.