Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Zdaniem izb rolniczych propozycja przeniesienia z biur powiatowych ARiMR do oddziałów regionalnych ARiMR spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poważnym utrudnieniem administracyjnym dla drobnych rolników, co może skutkować zniechęceniem do skorzystania przez nich z ww. działania.
Ponadto, proponowana kwota pomocy może być uznana za stosunkowo niską w stosunku do określonych wymogów do jej uzyskania, dlatego, zdaniem samorządu rolniczego, dodatkowe utrudnienie dla rolników przy składaniu wniosków, którym jest konieczność dotarcia w tym celu do oddziału regionalnego ARiMR nie powinno być wprowadzane
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.