Poradnik wytwarzania sera przez drobnych wytwórców

Jak bezpiecznie produkować ser i inne produkty mleczne w przetwórstwie farmerskim?

Rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną, powstającą na bazie lokalnych produktów i surowców to spore wyzwanie dla małych producentów. Muszą bowiem oni zadbać o to, aby ich produkty były bezpieczne dla zdrowia konsumentów oraz wyróżniały się wysoką jakością. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem „Serowarzy Rodzinni” realizują projekt „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych”, który promuje dobre praktyki higieniczne w farmerskim przetwórstwie mleka.
Projekt „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych” potrwa do
15 października br. Jest on skierowany do producentów serów i innych produktów powstających w wyniku przetwórstwa mleka. W trakcie cyklu specjalistycznych szkoleń oraz seminariów serowarzy dowiedzą się jakie procedury higieniczne należy wdrożyć, aby wytwarzany przez nich produkt nie stanowił zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Spotkania będą realizowane na podstawie najnowszej publikacji Fundacji EFRWP – „Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”.
Poradnik to pierwsza tak kompleksowa publikacja na polskim rynku, która zawiera syntetyczny opis wytycznych związanych z bezpieczeństwem oraz higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie. Został on zgłoszony do Rejestru Krajowych Wytycznych Dobrej Praktyki prowadzonego przez Komisję Europejską. Oznacza to, że wdrożenie zawartych w nim wytycznych powinno umożliwić małym producentom spełnienie wymogów określonych w przepisach prawnych, jakie są stawiane przetwórcom w zakresie uruchamiania i prowadzenia produkcji. Równolegle ze szkoleniami dla przetwórców mleka zostaną zrealizowane także spotkania informacyjno-szkoleniowe dla powiatowych lekarzy weterynarii, którzy są zobligowani do kontroli procesu produkcyjnego oraz wydawania zgody na dany rodzaj produkcji na bazie produktów pochodzenia zwierzęcego.
– Drobni przetwórcy często nie mają dostatecznego przygotowania do właściwego zaprojektowania
i uruchomienia produkcji, tak aby była ona zgodna z obowiązujacymi wymogami zdrowotnymi. Z uwagi na fakt, że Poradnik jest praktrycznym narzędziem, który pomoże im wdrożyć procedury kontroli właścicielskiej, a z drugiej strony pokaże instancjom kontrolujacych producentów, że powinni oni stosować wobec nich inne kryteria niż w przypadku dużych zakładów przetwórczych. Jak się okazuje, w przetwórstwie farmerskim, można to osiągnąć za pomocą prostych oraz nieskomplikowanych środków kontroli, zrozumiałych dla małych producentów i będących w zasięgu ich możliwości – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Poradnik, który zostanie wydany w ramach operacji „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych”, będzie dystrybuowany wśród uczestników spotkań i seminariów adresowanych do wytwórców, przedstawicieli ODR-ów, LGD-ów, organizacji pozarządowych oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Odbędą się one w województwach z największą liczbą przetwórców mleka.

Najbliższe seminaria dla producentów rolnych, doradców rolniczych, Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych:

• 3 października 2017 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, godz. 11:00
• 5 października 2017 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, godz. 10:00

Najbliższe spotkania informacyjne dla powiatowych lekarzy weterynarii:
• 3 października 2017 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, godz. 11:00
• 6 października 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26a, 15-001 Białystok, godz. 10:00

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz udziału w spotkaniach i seminariach można znaleźć na stronie Fundacji: www.efrwp.pl oraz stronie operacji www.serowarzyrodzinni.pl .

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.