Przepisy dotyczące utrzymania drobiu

Przepisy dotyczące utrzymania drobiu
28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie wydano w związku z wystąpieniem ognisk wirusa grypy A podtypu H5 i H7 w naszym kraju, nakłada ono szereg wymogów dotyczących utrzymania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.
Nakazują odosobnienie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach i odpowiednie zabezpieczenie paszy przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwego dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu. Zobowiązuje ono również posiadaczy drobiu do informowania organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu wymienionych w rozporządzeniu objawów klinicznych.
Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi informuje, że „brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu”.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.