Pszenżyto jare

Pszenżyto jare – siew, uprawa i nawożenie

Pszenżyto jare jest rośliną o niedużych wymaganiach glebowych. Plonuje dobrze i stabilnie na glebach dobrych, lecz często ze względu na umieszczanie na tych glebach roślin o większych wymaganiach jest kierowane na gleby słabsze, często zakwaszone o niedoborach wody w okresie wiosny i lata.

W sytuacji kiedy rolnicy mają właśnie zamiar wysiewać pszenżyto na glebach słabszych zaleca się przeprowadzić siew jak najwcześniej wiosną. Wczesny siew pozwala na dobre ukorzenienie się roślin w początkowych fazach wzrostu co procentuje pozytywnym efektem w kolejnych etapach i zazwyczaj powoduje wzrost plonu.

Siew pszenżyta jarego

Termin siewu pszenżyta jarego przypada na okres połowy marca i trwa do I dekady kwietnia. Najwcześniej siewy są przeprowadzane na południowym zachodzie Polski, a najpóźniej w Polsce południowo-wschodniej. Rozbieżność w terminie siewu i wegetacji roślin między tymi terytoriami może wynosić nawet 1 miesiąc.

Norma wysiewu pszenżyta jarego jest zbliżona do pszenicy jarej. W optymalnych warunkach wynosi ona 400-500 szt nasion/m2. Materiał siewny pszenżyta powinien być odpowiednio oczyszczony i wolny od chwastów. Ważnym aspektem jest również zaprawienie nasion, które chroni rośliny w początkowych fazach rozwojowych przez patogenami chorobotwórczymi.

Ważny odpowiedni wybór odmiany

Wybór odmiany ma kluczowe znaczenie w uprawie zbóż. Pod uwagę trzeba wziąć aspekt uzyskania maksymalnego plonu od wybranej intensywności agrotechniki, podatności danej odmiany na choroby, odporność na wyleganie oraz cechy jakościowe ziarna takie jak zawartość białka, liczba opadania czy gęstość ziarna. W przypadku pszenżyta jarego warto zwrócić również uwagę na porastanie ziarna w czasie przeciągających się żniw. Podstawą jest także odpowiednie przeznaczenie odmiany do warunków glebowych, aby odpowiednio wykorzystać jej potencjał oraz przystosowanie i tolerancje na trudne warunki siedliskowe i klimatyczne.

Uprawa i nawożenie pszenżyta jarego

Pszenżyto jare powinno być wysiewane na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i kompleksu żytniego dobrego. Takie gleby pozwalają na uzyskanie dobrych plonów oraz możliwość zastosowania wysokiego poziomu agrotechniki, żeby zoptymalizować potencjał plonowania. Najlepszym przedplonem dla pszenżyta jarego są rośliny strączkowe (motylkowe), rzepak ozimy oraz ziemniak i burak cukrowy jeżeli jest wysiewany na glebach słabszych 4 klasy bonitacyjnej. Dobrym przedplonem jest również kukurydza zostawiająca dużą ilość resztek, lecz w tym przypadku należy zwrócić uwagę na zwiększoną presję grzybów Fusarium.

Uprawę pola pod roślinę następczą rozpoczyna się już w momencie zbioru rośliny głównej. Precyzyjny zbiór ziarna kombajnem oraz rozrzucenie resztek pożniwnych w równej warstwie na powierzchni pola powoduje przyśpieszenie rozkładu tej masy oraz ułatwienie przeprowadzenia uprawek pożniwnych. Warto również w tym okresie w przypadku potrzeby podniesienia lub podtrzymania pH gleby zastosować zabieg wapnowania. Odpowiednie pH pozwala pobierać w optymalnej ilości składniki pokarmowe z gleby oraz ułatwia procesy zachodzące w glebie odpowiadające za rozkład wprowadzanej biomasy między innymi przez uregulowanie stosunku węgla do azotu. Jesień to również czas aby zbadać zasobność gleby w składniki pokarmowe i w przypadku potrzeby możliwość ich uzupełnienia. Jest to również dobry czas na zastosowanie obornika, który może mieć czas na rozkład i uwolnienie substancji do gleby.

Również jesienią powinno się wykonać uprawę głęboką za pomocą pługa (orka zimowa) lub innych narzędzi przeznaczonych np. do uprawy bezpłużnej, żeby wymieszać dokładnie resztki pożniwne oraz spulchnić glebę na głębokość 20-30 cm. Nie warto tego zabiegu odkładać do terminu wiosennego ze względu na zbytnie przesuszenie wierzchniej warstwy gleby. Wiosną również powinno się wykonywać jak najmniejszą liczbę uprawek gleby, ze względu na oszczędzanie wody.

Wiosną należy przeprowadzić nawożenie przedsiewne. Należy je zaplanować pod kątem spodziewanego plonu. Na wyprodukowanie jednej tony ziarna i słomy pszenżyto potrzebuje około 26 N, 12 P2O5, 21 K2O. Nawożenie powinno być ściśle dopasowane pod kątem badań gleby, aby nie nawozić na zaś i ograniczyć zbędne koszty. Dawki azotu należy podzielić na dwie dawki ze względu na uniknięcie strat azotu w glebie i lepszą przyswajalność. Następnym zabiegiem powinno być staranne uprawienie pola i przygotowanie łoża siewnego. Siew wykonuje się na głębokość około 3 cm.

Kolejne zabiegi agrotechniczne to odchwaszczanie plantacji, które powinno być przeprowadzone od fazy końca krzewienia do fazy strzelania w źdźbło oraz ochrona fungicydowa przed patogenami chorobotwórczymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów. Warto dobrać odpowiedni poziom ochrony do planowanej intensywności agrotechniki oraz cech zdrowotności wybranej odmiany.

Sprawdź ofertę nasion pszenżyta jarego w sklepie Superplony.pl

Pszenżyto jare

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.