Rok 2016 mlekiem i miodem płynący?

Rok 2016 mlekiem i miodem płynący?

Wielu ekspertów uważa, że rok 2015 był przełomowy dla polskich producentów mleka. Musieli oni radzić sobie z różnymi wyzwaniami: zmiennymi cenami, zniesieniem kwot mlecznych, czy suszą. Część z producentów pokazała, że umie radzić sobie w wymagającej rzeczywistości, realizując zaplanowane inwestycje czy wspólne działania. Jakich wyzwań mogą spodziewać się rolnicy w ciągu najbliższego roku?

W ostatnim roku wielu producentów mleka miało problem, by sprzedawać produkty po cenie, która byłaby dla nich satysfakcjonująca i pokrywałaby poniesione koszty. Początek 2016 roku również nie wydaje się pod tym względem łatwy.

Zmiany na horyzoncie

– Produkcja, czyli podaż mleka na rynku globalnym, wciąż przekracza popyt. Trudno spodziewać się zatem, by pierwsze miesiące 2016 roku przyniosły zauważalne i korzystne dla producentów zmiany cen mleka – mówi Jarosław Malczewski B-2M Sp. z o.o. – Warto zwrócić uwagę na dużą ilość zapasów magazynowych w całej Unii Europejskiej. Jeśli w drugim kwartale 2016 roku pojawi się ożywienie na rynku mleka, nie od razu spowoduje ono wzrost cen tego surowca. Najpierw trzeba będzie bowiem znaleźć sposób, by sprzedać i zagospodarować zapasy magazynowe – dodaje.

Wtóruje mu Adam Patkowski z Agro-grupa.pl: – Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki i to, jak działają mechanizmy ekonomiczne, można spodziewać się, że prędzej czy później mało korzystna sytuacja producentów mleka ulegnie zmianie. Produkcja poniżej kosztów nie interesuje bowiem rolników. Rynek mleka nie jest jednak rynkiem, na którym zmiany zachodzą błyskawicznie – zauważa ekspert z Agro-grupa.pl.

Wyzwania dla producentów

Produkcja mleka to jedna z tych dziedzin biznesu, w której trudno wyobrazić sobie sukces bez wzajemnej współpracy i zastosowania nowoczesnych rozwiązań (np. urządzeń do automatyzacji doju, programu monitorującego zdrowie stada, czy systemu ułatwiającego zarządzanie produkcją od strony finansowej). Są to obszary, w których można poszukiwać wyzwań na 2016 rok.

– Wyzwaniem dla producentów mleka w tym roku będzie z całą pewnością budowa silnej pozycji grup producentów wśród uczestników rynku produktów, porządkowanie relacji w całym łańcuchu żywnościowym, jak również przeciwdziałanie spekulacjom. Obecność Polski w UE stwarza możliwość sprzedaży mleka surowego poza terytorium Polski. Szansą jest więc wyjście poza stereotypy, że odbiorcą musi być lokalna OSM. Polski surowiec mleczny jest doskonałej jakości i warto robić wszystko, by jak najlepiej go promować i jak najszerzej dystrybuować – dodaje ekspert B-2M Sp. z o.o.

– W 2016 roku na rynku mleka w dalszym ciągu będziemy mogli zaobserwować trend związany z coraz większym wykorzystaniem przez producentów nowoczesnych technologii, a także nawiązywaniem, podtrzymywaniem i rozwijaniem przez nich współpracy w ramach zrzeszeń i grup producenckich – dodaje Adam Patkowski z Agro-grupa.pl. – Sytuacja prawna i ekonomiczna motywuje producentów do działania, jednak warto zaważyć, że dopóki reguły funkcjonowania grup w ramach zmienionej ustawy o grupach producenckich nie będą wystarczająco jasne, dopóty rolnicy nie będą w pełni zainteresowani podejmowaniem wspólnego działania – podsumowuje.

Biorąc pod uwagę m.in. wymogi związane z PROW 2014-2020, można spodziewać się, że w podobnym kierunku, jak producenci mleka, będą podążać też inni rolnicy.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.