Rolnicze emerytury

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd KRIR wystąpił do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej o wprowadzenie w ww. ustawie poprawki, która umożliwi rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Obecnie obowiązująca ustawa zapewnia rolnikom prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Zapewnia to rolnikom, którzy z powodu wieloletniej ciężkiej pracy nie czują się na siłach by dalej prowadzić gospodarstwo, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Rozwiązanie to ma również aspekt społeczny ponieważ pozwala na objęcie gospodarstwa przez następców o statusie młodych rolników. Przejęcie gospodarstwa przez rolnika w wieku poniżej 40 lat pozwala na skorzystanie ze środków na rozwój gospodarstwa i zapewnia dobry start zawodowy. Zapewnia wymianę pokoleń na Wsi i ciągłość pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Zablokowanie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę rolników spowoduje, że następcy oczekując na emeryturę rodziców utracą prawa „młodego rolnika” i nie będą mogli pozyskać dofinansowania na rozwój swoich gospodarstw. Wiele młodych osób wychowanych na Wsi opuści gospodarstwa rodziców poszukując pracy poza rolnictwem, co doprowadzi do wyludnienia obszarów wiejskich
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.