Rośnie znaczenie przemysłu spożywczego w polskiej gospodarce

• Polska jest szóstym największym producentem owoców i warzyw w UE oraz zajmuje czołowe miejsce w produkcji przetworów owocowo-warzywnych.
• Jednym z motorów napędowych rozwoju polskiego przetwórstwa owoców i warzyw jest rosnący eksport.
• PKO Bank Polski wspiera polskich rolników oraz przetwórców warzyw i owoców dopasowaną do ich potrzeb ofertą finansowania.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, PKO Bank Polski zaprezentował raport „Przetwórstwo owoców i warzyw. Znaczenie w przemyśle spożywczym i rozwój sektora w Polsce”. Jak oceniają eksperci Banku znaczenie polskiego sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego dynamicznie wzrasta. Motorem jego rozwoju jest powiększająca się baza surowcowa oraz rosnąca sprzedaż na eksport. Polska jest największym w UE eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego, owoców mrożonych i drugim największym eksporterem przetworzonych grzybów. Rosnąca wiedza o odpowiednim przygotowaniu owoców i warzyw do długotrwałego transportu sprawia, że polskie firmy coraz chętniej eksportują świeże owoce, co pozwala im zdobywać nawet tak odległe rynki jak chiński.

– Polskie przedsiębiorstwa powinny być silne we wszystkich branżach, ale musimy też mieć swoje specjalności – jedną z nich jest przemysł rolno-spożywczy, w tym sadownictwo. Nasze owoce są znane na wielu rynkach. Musimy tę pozycję umacniać i rozszerzać. Rozwój firm, także małych i średnich, nie jest możliwy bez eksportu. Polska musi prowadzić przedsiębiorczą ekspansję – nie tylko do krajów UE, ale również na perspektywiczne, rozwijające się rynki. Chcemy by nasza żywność zajęła na nich czołowe miejsce. Wsparcie państwa – prawne, finansowe czy promocyjne – musi być dopasowane do potrzeb producentów, bo oni już dziś skutecznie konkurują jakością – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem polskiej gospodarki. Cieszy nas fakt, że coraz częściej myśląc o rozwoju, przedsiębiorcy doceniają potencjał rynków zagranicznych. Dzięki rosnącemu eksportowi przetworów owocowych i warzywnych, rośnie znaczenie tego sektora dla krajowej gospodarki. PKO Bank Polski wspiera wysiłek polskich firm pomagając im rozwijać się zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział Rafał Antczak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Sektor przetwórstwa owoców i warzyw coraz ważniejszą częścią gospodarki
Szybkie tempo wzrostu wartości sprzedanej sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego na tle branży spożywczej powoduje wzrost znaczenia tej części gospodarki. Czynnikiem rozwoju jest dostęp do szerokiej i stale zwiększającej się bazy surowcowej. M.in. za sprawą rosnącej krajowej konsumpcji mrożonek warzywnych oraz większej sprzedaży na eksport, coraz więcej upraw warzyw prowadzonych jest z przeznaczeniem na przetwórstwo. Więcej surowca dostarcza także sektor owocowy. Polska jest największym w UE i drugim na świecie producentem jabłek, liderem w unijnej produkcji malin, wiśni oraz czarnych porzeczek, a także znaczącym producentem truskawek i warzyw gruntowych. W latach 2011-2016 produkcja owoców w Polsce wzrosła o 36%, głównie za sprawą zwiększenia produkcji jabłek aż o 46%.

Wzrasta eksport
Eksport jest głównym kanałem zbytu dla branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. W 2016 r. na rynki zagraniczne trafiło odpowiednio 80% i 54% krajowej produkcji przetworów owocowych i warzywnych.
Głównym rynkiem zbytu są kraje Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w 2016 r. na rynek UE trafiło 76% eksportu mrożonych warzyw z Polski, 79% mrożonych owoców i 91% zagęszczonego soku jabłkowego. Powoli nasycający się rynek unijny stwarza jednak konieczność pozyskiwania rynków poza UE. Negatywny wpływ na polski eksport, szczególnie owoców i warzyw mrożonych, miało rosyjskie embargo wprowadzone w sierpniu 2014 r. Jednak jego skutki zostały już zniwelowane, a eksport polskich przetworów owocowych i warzywnych przewyższa już poziom roku 2014.

Cydr bez akcyzy
Rosyjskie embargo zamknęło możliwość eksportu jabłek na wschód. Sadownicy i producenci napojów znaleźli sposób na zagospodarowanie nadwyżki owoców. Zaczęto produkować cydr, który został dobrze przyjęty przez Polaków. Pewne ograniczenia w rozwoju tego rynku związane są z akcyzą, którą cydr także został obłożony. Dziś w zależności od stężenia alkoholu w cydrze stawka akcyzy wynosi 97 lub 158 zł za hektolitr gotowego napoju. Dodatkowo jest też obowiązek banderolowania takich napojów. Ministerstwo Finansów proponuje zerową stawkę, czyli w zasadzie rezygnację z akcyzy na cydr i dodatkowo zwolnienie z obowiązku banderolowania. Podobne rozwiązania już teraz obowiązują w wielu krajach UE (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Włochy). Chociaż w księgowym rozrachunku oznacza to mniejsze wpływy budżetowe z tytułu akcyzy rzędu 11-20 mln zł rocznie, to jednocześnie powoduje obniżenie cen detalicznych o ok. 10%, a przez to ułatwienie nie tylko dla konsumentów, ale też, poprzez obniżenie kosztów, dla rozwoju przedsiębiorczości.

PKO Bank Polski z ofertą dla rolników i przetwórców owocowo-warzywnych
PKO Bank Polski zawsze wspiera rozwój polskich firm, dostarczając im dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi bankowe. Brak opłaty za prowadzenie rachunku, wydłużony okres dostępności kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, możliwość udzielania finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł, kredyt inwestycyjny nawet na 20 lat– to najważniejsze elementy kierowanej do rolników oferty PKO Banku

Kredyt w rachunku bieżącym
Rolnicy chcący zapewnić sobie stały dostęp do gotówki, zwłaszcza w okresie nasilonych wydatków na produkcję rolną, mogą skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym o okresie kredytowania nawet do 24 miesięcy. Istotną zaletą tego produktu jest szybki i nieograniczony dostęp do środków oraz brak konieczności dokumentowania ich wydatkowania. Dla kredytów udzielonych na 24 miesiące Bank proponuje szeroki katalog preferowanych przez klienta zabezpieczeń rzeczowych, natomiast kredyty 12-miesięczne mogą być udzielone bez dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych nawet do kwoty 500 tys. zł.

Nowoczesne konto za 0
Podstawowym produktem skierowanym do właścicieli gospodarstw rolnych jest PKO Konto Firmowe ze specjalną ofertą dla rolnika. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne przy spełnieniu warunku wpłaty min. 1000 zł w miesiącu. W przeciwnym razie miesięczna opłata to 9 zł. Klienci mają wygodny dostęp do gotówki dzięki największej sieci bankomatów w Polsce oraz możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego już od chwili otwarcia rachunku. Mogą także korzystać z bankowości elektronicznej iPKO, 30 bezpłatnych internetowych przelewów w miesiącu (kolejne płatne 1 zł), wpłatomatów PKO Banku Polskiego (bezpłatne wpłaty w łącznej kwocie do 50 tys. zł w miesiącu).

Elastyczne formy finansowania
Cenionym przez rolników produktem finansującym jest Pożyczka MSP. Jest to produkt bankowy dedykowany rolnikom, którym zależy na minimalnych formalnościach oraz szybkim uzyskaniu środków na dowolne cele gospodarstwa. Bank wspiera w ten sposób gospodarstwa rolne posiadające wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności. Innym udogodnieniem dedykowanym rolnikom jest uelastyczniony kredyt inwestycyjny MSP z wymaganym wkładem jedynie 10 proc. przy zakupie maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku, gdy udzielany jest na zakup lub refinansowanie zakupu nowych albo używanych maszyn rolniczych, suma okresu kredytowania i wieku kredytowanej maszyny może sięgać nawet 240 miesięcy.

Nowości w ofercie dla rolników
W ostatnim czasie PKO Bank Polski wprowadził kilka dogodnych zmian w ofercie dla rolników. W celu usprawnienia obsługi znacznie zredukowano liczbę wymaganych dokumentów, a w procesie decyzyjnym o przyznanie kredytu dla młodych rolników uwzględniono fakt przejęcia i kontynuacji działalności rolniczej po rodzicach i dziadkach.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.