Rozmowy z sadownikami

Warszawa, 12.09.2016 r.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski zaprosił dziś przedstawicieli protestujących sadowników na rozmowy w siedzibie resortu.
Organizatorzy manifestacji przedstawili swoje postulaty.
– Większość z przedstawionych postulatów dotyczy działań długofalowych i one są już przez resort podjęte – poinformował wiceminister Romanowski.
Rozmowy prowadzone były w bardzo rzeczowej atmosferze. Omówione zostały wszystkie postulaty. Gospodarz spotkania przedstawił podjęte działania. Zwrócił uwagę na inicjatywy podejmowane na forum unijnym. Zwrócił uwagę, że strona polska postuluje zrównanie wsparcia dotyczącego wycofywania produktów z rynku, aby te przeznaczone na cele inne niż charytatywne były tak samo finansowane.
Wiceminister poinformował również o zmianach w funduszach promocji, które mają wzmocnić pozycję producentów, a także o znakowaniu produktów, jako Produkt Polski.
Podsekretarz stanu podkreślił, że niektóre z podnoszonych kwestii nie leżą w gestii resortu. Dotyczy to m.in. sprawy rosyjskiego embarga.
– To kompetencje unijne, a decyzje zapadają na najwyższym szczeblu – powiedział wiceminister dodając jednocześnie, że – w ramach Grupy Wyszehradzkiej wypracowujemy wspólne stanowisko.
Przedstawiciele protestujących sadowników zadeklarowali pomoc i wsparcie dla podejmowanych na unijnym forum inicjatyw strony polskiej.
Źródło:MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.