Rozsada bez stresu

Gwarancją uzyskania wysokich plonów jest wyprodukowanie zdrowej i silnej rozsady. Sadzonki słabej jakości po wysadzeniu do gruntu źle się przyjmują, część roślin wypada, a pozostałe nie zapewniają odpowiedniej wysokości i jakości plonu. W takich przypadkach zazwyczaj stosuje się dosadzanie, jednak jest to zabieg kłopotliwy, kosztowny i pracochłonny, a w efekcie i tak niezapewniający równomiernego plonowania. Głównym zadaniem każdego producenta powinno być dążenie do eliminacji zabiegów związanych z naprawą szkód powstałych w procesie wysadzania. Najważniejszą sprawą jest przy tym stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju systemu korzeniowego, który na ogół podczas przesadzania ulega drobnym, acz istotnym dla przyszłego rozwoju rośliny urazom i uszkodzeniom. Nawet najbardziej profesjonalne przeprowadzenie takich zabiegów nie gwarantuje pełnej ochrony podziemnych części roślin. Odpowiednia jakość i sprawność systemu korzeniowego jest podstawowym czynnikiem determinującym wysoki procent przyjęcia sadzonek, dobrą kondycję całej uprawy, a co się z tym także wiąże – rentowność produkcji. Jak zatem stworzyć optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju korzeni podczas przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia i przesadzania roślin?
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań mających ułatwić roślinom wytworzenie dużej biomasy systemu korzeniowego, jak więc wybrać ten najlepszy? Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wchodzące na polski rynek, a docenione i z powodzeniem stosowane już w USA i w krajach Europy Zachodniej, biopreparaty oparte o mikroorganizmy glebowe. W efektywny sposób wspierają rozwój i zdrowotność systemu korzeniowego oraz zwiększają aktywność biologiczną gleby. Najkorzystniej działają te produkty, które w swoim składzie zawierają wyłącznie wyselekcjonowane mikroorganizmy pozyskane z naturalnego ekosystemu glebowego – są zdolne do szybkiej adaptacji w środowisku glebowym i kolonizacji ryzosfery roślin. Dzięki nim zachodzą procesy rozkładu materii organicznej, która jest źródłem cennych składników odżywczych dla roślin oraz związków tworzących próchnicę. Ponadto stymulują interakcje w ryzosferze, które wpływają na prawidłowy i intensywny wzrost nie tylko części podziemnych, ale i nadziemnej biomasy. Odpowiadają również za zwiększenie odporności roślin na stresy, przede wszystkim na choroby. Przykładem takiego preparatu jest Bactim Mixer – mikrobiologiczny aktywator podłoży, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach. Zawiera on zestaw grzybów mikoryzowych i ryzosferowych, bakterii i drożdży silnie stymulujących wzrost i rozwój rośliny oraz zwiększających aktywność biologiczną gleby. Głównym jego zadaniem jest skrócenie czasu produkcji rozsady poprzez pobudzenie wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego (zwiększa liczbę korzeni i włośników), co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji. Biopreparat zapewnienia szybkie i głębokie ukorzenienie roślin po przesadzeniu, ułatwiając im odpowiednie zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe. Zwiększenie zasięgu systemu korzeniowego za pomocą grzybów mikoryzowych zapewnia lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie ochronne, zabezpieczając ryzosferę przed atakami patogenów odglebowych. Zmniejszają presję chorób więdnięcia i chorób systemu korzeniowego. Indukują naturalne mechanizmy obronne organizmu roślinnego i wspierają odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki temu zwiększa się odporność roślin na stresy zarówno biotyczne, jak i środowiskowe. Mikroorganizmy zawarte w preparacie są zdolne do syntezy między innymi hormonów roślinnych i innych substancji pozytywnie wpływających na metabolizm, aktywnie pobudzając wzrost roślin.
Badania naukowe i praktyka stosowania mikrobiologicznego aktywatora do podłoży potwierdzają jego istotny wpływ na zwiększenie zdrowotności i sprawności systemu korzeniowego, redukcję stresu związanego z przesadzaniem i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju na starcie. Zastosowanie preparatu zapewnia tym samym wysoki poziom przyjęcia rozsady i gwarantuje znaczące polepszenie warunków do osiągnięcia wysokich i jakościowo dobrych plonów, co potwierdzają między innymi wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach.
W praktyce stosowanie aktywatora do podłoży przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie nawozów doglebowych, ograniczenie stosowania pestycydów z jednoczesnym podniesieniem jakości i ilości zbieranych plonów. Dzięki zastosowaniu unikatowych szczepów mikroorganizmów możemy zwiększyć wydajność i produktywność uprawy w sposób bezpieczny – w zgodzie z naturą.

Anna Rogowska

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.