Rzepak. Zanim opadną płatki

Zanim opadną płatki

Okres kwitnienia rzepaku i zawiązywania łuszczyn wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zagrażające uprawie szkodniki łuszczynowe oraz sprawców chorób grzybowych. Jak wykazują badania, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem zabiegzwalczający agrofagi w czasie, gdy w pełni kwitnienia rzepaku opadają pierwsze płatki kwiatowe jest wyjątkowo ważnym i skutecznym zabiegiem w tej uprawie.
Intensyfikacja uprawy rzepaku, warunki pogodowe oraz mikroklimat panujący w wysokich, zwartych łanach kwitnących roślin, a zwłaszcza wysoka wilgotność względna powietrza przy obecności porannej i wieczornej rosy stwarzają idealne warunki dla rozwoju grzybów chorobotwórczych. Spadające z kwiatów płatki oraz osypujący się pyłek stanowią idealną pożywkę dla rozwijających się bardzo często w rozwidleniach łodyg patogenów, głównie sprawcy zgnilizny twardzikowej. Symptomy czerni krzyżowych występują w ciągu całego okresu wegetacyjnego jednak największe szkody obserwowane są na łuszczynach, patogen powoduje bowiem ich przedwczesne pękanie. Dlatego tak ważne jest aby zabieg wykonać w odpowiednim terminie nie dopuszczając do infekcji łuszczyn. Podobnie jak w przypadku sprawcy zgnilizny twardzikowej duża wilgotność, opady deszczu i ciepło sprzyjają rozwojowi grzybów z rodzaju Alternaria. Rozwój sprawcy szarej pleśni wymaga wysokiej wilgotności, ale rozwojowi Botrytiscinerea sprzyja niższa temperatura, do 18−20oC. Patogen największe szkody powoduje podczas kwitnienia , porażając wszystkie części kwiatu i powodując ich zamieranie.Jak informują specjaliści Sumi Agro Poland w chwili obecnej,w uprawie rzepaku,obserwuje się na przeważającej części kraju występowanie tej choroby na niespotykaną skalę. Fungicyd Yamato 303 SE stosowany w okresie opadania płatków kwiatowych skutecznie zwalcza sprawców zarówno czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej oraz szarej pleśni.
Straty plonu nasion powodowane przez szkodniki łuszczynowe, czyli chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika mogą czasami decydować o opłacalności produkcji, a niekiedy zniszczyć całą plantację. Otwory wydrążone w łuszczynach przez chowacza podobnika są wykorzystywane przez pryszczarka kapustnika do składania jaj. Miejsca uszkodzeń powodowanych przez szkodniki łuszczynowe rzepaku, stają się wrotami zakażenia, przez które do organizmu wnikają patogeny chorobotwórcze, np. sprawcy szarej pleśni, czy czerni krzyżowych. Ochrona rzepaku, zarówno przed chowaczem podobnikiem jak i pryszczarkiem kapustnikiem prowadzona jest w czasie opadania płatków kwiatowych, przy użyciu efektywnie działającego i bezpiecznego dla owadów zapylających insektycydu Mospilan 20 SP.
Specjaliści firmy Sumi Agro Poland zalecają jednoczesne zwalczanie chorób i szkodników rzepaku w okresie opadania płatków kwiatowych, przy zastosowaniu mieszaniny środków Mospilan 20 SP z Yamato 303 SE. Mieszanina ta została przebadana pod względem bezpieczeństwa dla pszczół*. Stosowana zgodnie z zalecaniami nie wykazuje szkodliwego działania na owady zapylające.
*badanie toksyczności wybranych ś.o.r. oraz ich kombinacji dla pszczoły miodnej − Instytut Przemysłu Organicznego (Pszczyna, 2010r.)

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.