Stabilne wyniki leasingu po I kwartale

 

Stabilne wyniki leasingu po I kwartale

Ponad 10,5 mld złotych klienci firm leasingowych przeznaczyli na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy leasingu i pożyczki w I kwartale 2015r.
W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża leasingowa odnotowała 3,7 proc. wzrost w zakresie ruchomości i łączną dynamikę rynku na poziomie 3 proc.

Warszawa, 22.04.2015: Związek Polskiego Leasingu podał, że firmy leasingowe
w I kwartale 2015r. wypracowały 3 proc. wzrost liczony rok do roku. Łącznie, za pośrednictwem leasingu i pożyczki, we wszystkich segmentach, sfinansowano transakcje o wartości ponad 10,5 mld zł. Przy czym ruchomości odpowiadają za ponad 10,3 mld zł wartości nowych kontraktów, a nieruchomości za 185 mln zł. Kluczowym instrumentem oferowanym przez firmy leasingowe pozostaje leasing, przy pomocy którego w okresie od stycznia do końca marca 2015, sfinansowano transakcje o wartości ponad 9 mld zł,  

natomiast pożyczką inwestycyjną, transakcje o wartości 1,5 mld.

Polski rynek leasingu rozwija się stabilnie, co pokazują najnowsze dane krajowe, opublikowane przez Związek Polskiego Leasingu po I kwartale 2015r. i europejskie dane Leaseurope podsumowane na koniec 2014r. Siódma pozycja Polski na mapie europejskiego leasingu, wskazuje na niesłabnący potencjał polskiego rynku” – powiedział Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związku Polskiego Leasingu.

Polscy przedsiębiorcy, za pośrednictwem finansowania udzielonego przez branżę leasingową, w I kwartale br. najchętniej sięgali po: pojazdy osobowe, dostawcze
i ciężarowe do 3,5 tony (w strukturze finansowania ruchomości stanowią one łącznie 38,1 proc.). Drugie miejsce zajęło finansowanie maszyn i urządzeń, w tym IT (32,4 proc. udział w rynku), a trzecie z 27 proc. udziałem transport ciężki (m.in. samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy).

Analizując szczegółowo wyniki wypracowane przez branżę od stycznia do końca marca br. widzimy, że pomimo odnotowanego spadku w I kw., kluczowe dla polskiej branży leasingowej pozostają pojazdy lekkie (wartość nowych kontraktów na poziomie 4 mld zł). Na ujemną dynamikę pierwszego kwartału (-7,5 proc. r/r), w tej części rynku, wpłynęło okienko kratkowe i wysoka baza z 2014r., kiedy finansowanie pojazdów lekkich wzrosło o 79 proc.

Dobre wyniki leasingodawcy wypracowali także w segmencie maszyn i urządzeń (łącznie 

z IT). Wartość nowych kontraktów wyniosła 3,423 mld zł, przy rosnącej dynamice na poziomie 12,8 proc. (w porównaniu do tego samego okresu 2014r.). W ramach segmentu maszyn i urządzeń największy udział stanowiły, finansowane głównie za pośrednictwem pożyczki inwestycyjnej, maszyny rolnicze oraz finansowane leasingiem maszyny do produkcji tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki metalu, a także sprzęt budowlany.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, nie słabnie zainteresowanie finansowaniem środków transportu ciężkiego o czym świadczą: rosnąca dynamika tego segmentu (11,3 proc. r/r) oraz łączna wartość nowych transakcji: 2,851 mld zł.

Rynek nieruchomości, z malejącym udziałem w rynku (wynoszącym po I kw. mniej niż
2 proc.) zakończył pierwsze trzy miesiące roku z 23,4 proc. spadkiem, przy wartości nowych kontraktów 185 mln zł.

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

Związek Polskiego Leasingu po raz kolejny opublikował wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz prognozowanych trendów
w kolejnym kwartale. Ankietowane firmy oczekują stabilizacji jakości portfela leasingowego, stabilizacji poziomu zatrudnienia, oraz wzrostu dynamiki dla nowej produkcji w II kwartale br. Połowa ekspertów firm leasingowych w II kwartale 2015 (w stosunku do I kwartału br.) oczekuje stabilizacji w sektorach transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. Podobna sytuacja ma dotyczyć segmentu nieruchomości (40 proc. wskazań). Wzrosty są oczekiwane w segmentach pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony (łącznie 60 proc. wskazań) oraz maszyn i urządzeń – w tym przypadku lepszych wyników spodziewa się łącznie 40 proc. badanych. Zdaniem 30 proc. ankietowanych wzrośnie także wartość aktywów na rynku transportu ciężkiego.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.