Fotowoltaika – stały dochód do budżetu za dzierżawę gruntów

Firma Helios Strategia Polska oferuje stały dochód do budżetu za dzierżawę gruntów.

Fotowoltaika – można uzyskać więcej niż z dopłat unijnych.

Rozmawia z dyrektorem ds. rozwoju, Damianem Kląskałą z firmy Helios Strategia.

NR: Proszę powiedzieć czym zajmuje się Wasza firma?

DK: Nasza firma jest generalnym wykonawcą farm fotowoltaicznych na terenie Europy. Mamy swoje siedziby m.in. w Belgii, na Ukrainie i w Polsce. Nasza działalność polega na budowie farm fotowoltaicznych pod klucz, tzn. że budujemy gotowe farmy, dzierżawiąc grunty od osób fizycznych, gmin i innych instytucji.

NR: Skąd firma się wywodzi i jak długo działa na terenie Polski?

DK: Główna siedziba firmy jest na Ukrainie, a w Polsce działamy od dwóch lat. Siedziba w Polsce znajduje się w Oleśnicy koło Wrocławia.

NR: Z czego firma czerpie korzyści?

DK: Firma czerpie dochody z odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez moduły fotowoltaiczne . Wygrywamy aukcje OZE i wówczas Urząd Regulacji Energetyki zapewnia nam odbiór prądu po stałej cenie przez 15 lat.

NR: Co sprawia, że wygrywacie Państwo te aukcje? Co wyróżnia Was od konkurencji i czy jest ona duża?

DK: Ten rynek w Polsce dopiero się rozwija, ale jest już na nim sporo firm, które zajmują się, podobnie jak my, budową farm i zarządzaniem projektami PV. Natomiast my oferujemy też atrakcyjną kwotę czynszu dzierżawnego i w ten sposób jesteśmy w stanie przyciągnąć do siebie potencjalnych klientów.

NR: Ilu pracowników Państwo zatrudniają?

DK: W Polsce na stałe pracuje ok. 10 osób. Natomiast na Ukrainie firma jest dużo bardziej rozbudowana. Cały czas się rozwijamy, zatrudniamy nowych pracowników. Obecnie przyjmujemy osoby do działu handlowego i działu projektowego.

NR: Jakie są Wasze plany rozwojowe?

DK: Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to chcielibyśmy wydzierżawiać grunty pod farmy fotowoltaiczne. Jeśli chodzi o lokalizacje, to jesteśmy zainteresowani rozwojem na terenie całej Polski, z tym że już na dzień dzisiejszy wiemy, iż południe Polski, jeśli chodzi o moce przyłączeniowe, jest już powoli zajęte.

Naszym docelowym terenem jest teren województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, województwa mazowieckiego, czyli te rejony bardziej północnej i środkowej Polski.

NR: Proszę powiedzieć z czego to wynika?

DK: Ponieważ na terenach północnej Polski jest słabsze nasłonecznienie. Na mapie nasłonecznienia najkorzystniejsze warunki są właśnie w podkarpackim i na Wyżynie Lubelskiej. Natomiast ten obszar północnej Polski jest trochę mniej nasłoneczniony.

NR: Jakie warunki powinna spełniać taka działka?

DK: Działka musi być dobrze zlokalizowana i nasłoneczniona. Na działce lub w jej okolicy (do 500 metrów) musi znajdować się linia średniego napięcia.

Interesuje nas wydzierżawienie działki o powierzchni przynajmniej 2 hektarów. Jesteśmy też skłonni wejść we współpracę z gminami czy samorządami terytorialnymi, żeby wydzierżawiać jakieś nieużytki, które mogą mieć powierzchnię nawet do 50 hektarów. Działka powinna mieć dostęp do utwardzonej drogi.

W miejscowym planie zagospodarowania nie powinno być żadnych planów inwestycyjnych. Najlepiej aby ten grunt był z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii.

NR: Czy działka musi spełniać warunki jeżeli chodzi o klasę gleby?

DK: Tak, gleba powinna być IV, V bądź VI klasy bonitacyjnej.

NR: Jaki wpływ na środowisko ma taka farma?

DK: Unikamy obszarów objętych ochroną „Natura 2000” lub ochroną krajobrazową, bo jest nam wtedy trudno uzyskać pozwolenie na zabudowę. Eksploatacja farmy nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko.

Następuje znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wiadomo, że energia pozyskiwana ze spalania węgla emituje do atmosfery duże ilości CO2, który jest gazem cieplarnianym i ma on niepożądany wpływ na środowisko. Fotowoltaika jest formą pozyskiwania energii bezpośrednio ze słońca, jest to odnawialne źródło energii.

NR: Czy mieszkańcy sąsiadujący z taką farmą mogą mieć jakieś korzyści czy raczej muszą liczyć się z jakimiś niedogodnościami?

DK: Mieszkańcy mogą zyskać, nie mają z tego tytułu żadnych niedogodności, takich jak niepożądane zapachy czy hałas. Budując taką farmę, jesteśmy w stanie zasilać okoliczne wsie, mniejsze miasta czy zakłady energetyczne. Jest to generalnie podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, uniezależniamy się w ten sposób od elektrowni węglowych. Jest to taki bufor bezpieczeństwa, dywersyfikacja dostaw energii.

NR: Czy osoba fizyczna mogłaby skorzystać z Waszych usług, gdyby chciała zainstalować sobie moduły fotowoltaiczne na swoim dachu?

DK: Nie zajmujemy się detalicznymi instalacjami na dachach, budujemy na większą skalę, są to instalacje do 1 MW.

NR: Jakie korzyści finansowe mają osoby/instytucje dzierżawiąc Wam swoje grunty?

DK: Jeżeli chodzi o korzyści finansowe, to jest to z pewnością więcej niż z dopłat unijnych. Natomiast co do szczegółów, to są one negocjowane indywidualnie, po obejrzeniu działki, po takiej wstępnej weryfikacji. Jest to stały dochód do budżetu, wypłacany raz do roku z góry. Czynsz dzierżawny zaczynamy płacić od momentu wejścia przez nas na budowę. Uzyskujemy wszystkie pozwolenia.

Pierwszym etapem jest podpisanie umowy dzierżawy. Potem staramy się o decyzję środowiskową z gminy, następnie o warunki zabudowy, warunki przyłączenia, na końcu uzyskujemy pozwolenie budowlane. Te formalności trwają nawet do dwóch lat, ale do tego czasu rolnik może nadal użytkować i uprawiać grunt.

NR: Jak długi jest taki okres dzierżawy?

DK: Jesteśmy zainteresowani dzierżawą na okres min. 25 lat, z możliwością przedłużenia max. dwa razy po 5 lat. Stawka czynszu jest waloryzowana, czyli corocznie jest dokładane ok. 3-5% ze stawki GUS-u. Po 5-10 latach ta stawka czynszu stale rośnie.

NR: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Danuta Niedźwiecka

 

Jeżeli Twoja działka spełnia powyższe warunki i jesteś zainteresowany dodatkowymi dochodami do budżetu, zadzwoń pod numer: 514 085 006.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.