Strona internetowa poświęcona informacjom i prognozom agrometeorologicznym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) od wielu lat redaguje stronę internetową poświęconą informacjom i prognozom agrometeorologicznym http://agrometeo.pogodynka.pl/. Celem portalu jest wspomaganie decyzji w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych tak, aby w pełny sposób umożliwić rolnikom wykorzystanie panujących warunków pogodowych i klimatycznych. Na stronie dostępne są informacje o obserwowanym przebiegu podstawowych elementów meteorologicznych mających wpływ na stan wegetacji roślin, a także specjalistyczna prognoza pogody, warunki prowadzenia prac polowych i wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Publikowana jest również prognoza zagrożenia najważniejszymi agrofagami. Na podstawie danych satelitarnych prezentowane są informacje o najważniejszych elementach mających zasadniczy wpływ na przebieg produkcji roślinnej i plonowanie, takich jak ewapotranspiracja, wilgotność gleby, wielkość promieniowania docierającego do powierzchni ziemi. Na mapach przedstawiamy również wyniki obserwacji fenologicznych wybranych roślin dziko rosnących obrazujące stan wegetacji na danym obszarze.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z naszym portalem i wyrażenie swojej opinii na temat zawartych w nim informacji. Wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam doprecyzować treść merytoryczną serwisu, aby stał się on zrozumiały i użyteczny zarówno dla Państwa, jak i korzystających z niego indywidualnych rolników.
Jeśli zaistnieje taka możliwość to będziemy zobowiązani również za upowszechnianie informacji o naszej stronie http://agrometeo.pogodynka.pl/ wśród osób, które mogą być zainteresowane jej treścią.

Wszelkie uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres Malgorzata.Kepinska-Kasprzak@imgw.pl lub poprzez zakładkę na naszej stronie http://agrometeo.pogodynka.pl/kontakt.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.