Szkodniki

Szkodniki zagrażające uprawie warzyw

Szkodniki stanowią jedno z największych zagrożeń w uprawie roślin warzywniczych. Przy braku odpowiedniego zwalczania, w krótkim czasie, powodują znaczne straty w plonie. Z tego powodu, niezwykle istotna jest umiejętność prawidłowego rozpoznania szkodników. Ich właściwa identyfikacja jest podstawą do podjęcia niezbędnych działań, takich jak przeprowadzenie zabiegu ochronnego oraz wybór odpowiedniego preparatu.

Uprawa warzyw w Polsce

Według danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja warzyw gruntowych w Polsce w 2021 roku wynosiła blisko cztery miliony ton. Stanowi więc około dziesięć procent towarowej produkcji rolniczej.

Największy udział w zbiorach mają następujące uprawy:

  • kapusta – 687 tysięcy ton
  • marchew – 637 tysięcy ton
  • cebula – 617 tysięcy ton

a także:

  • buraki – 239 tysięcy ton
  • pomidory – 158 tysięcy ton
  • kalafiory – 138 tysięcy ton

<alt> SzkodnikiSzkodniki zagrażające uprawie warzyw – najważniejsze szkodniki z punktu widzenia gospodarczego

Do ważniejszych, pod względem gospodarczym, szkodników warzyw zaliczamy: mszyce, mączliki, wciornastki, śmietkę kapuścianą, śmietkę cebulankę, połyśnicę marchwiankę, stonkę ziemniaczaną oraz bielinka kapustnika. Wszystkie te szkodniki warzyw, niezwalczane, powodują istotny spadek plonu lub nawet mogą doprowadzić do całkowitej utraty jego wartości handlowej.

Duże znaczenie w ograniczeniu strat wywołanych żerowaniem szkodników ma regularna lustracja plantacji oraz wykonanie, w razie konieczności, zabiegu ochronnego. Należy pamiętać, że w bliskiej przyszłości, nastąpi dalsze zmniejszenie dostępnego na rynku asortymentu insektycydów. W związku z powyższym prawidłowo przeprowadzony monitoring wydaje się coraz istotniejszy.

Do oprysków powinno się wybierać przede wszystkim preparaty bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz owadów pożytecznych, a przy tym biodegradowalnych, takich jak na przykład Benevia® 100 OD.

Dlaczego Benevia jest skuteczna na szkodniki?

Dzięki substancji czynnej Cyazypyr® Benevia® wykazuje udowodnioną skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum szkodników w różnych fazach ich rozwojowych. Wczesne stosowanie, na początku nalotu, powoduje zahamowanie płodności owadów oraz redukuję liczby składanych przez nie jaj – w przypadku niektórych szkodników. Co pozwala powstrzymać szkodniki poniżej progów ich szkodliwości.

Dowiedz się więcej o insektycydzie Benevia®

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.