Wpisy

W Krynicy o przyszłości WPR

/
− Polski rząd nie godzi się na zmniejszenie środków na…