Wpisy

Pomoc suszowa – uprawy rolne

/
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w…

Susza - warunki pomocy finansowej

/
Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach…

Oświadczenie Polskiej Grupy Nasiennej dotyczące protestu rolników

/
Polska Grupa Nasienna w imieniu polskich prywatnych producentów…