Techniczny Dzień Kukurydzy 2018

Tradycyjnie, co roku pod koniec września w całej Polsce odbywają się spotkania polowe, na których prezentowane są różne odmiany kukurydzy tuż przed zbiorem. Celem tych imprez jest porównanie potencjału plonotwórczego i innych walorów poszczególnych odmian uprawianych w podobnych warunkach, przy zastosowaniu takich samych metod agrotechnicznych. Takie spotkania stanowią podstawę podejmowania przez rolników decyzji dotyczących wyboru materiału siewnego pod przyszłoroczne zasiewy. Właśnie jesienią 30% producentów kukurydzy wybiera odmiany na następny sezon. Jedną z ważniejszych imprez tego typu jest Techniczny Dzień Kukurydzy, który w tym roku zorganizowany został w Małopolsce, pod Wieliczką, w jednym z Centrów Technologicznych Dekalb.

Centra Technologiczne to ośrodki badawczo-doświadczalne, w których hodowcy testują nowe odmiany i ustalają dla każdej z nich indywidualne rekomendacje. Tego typu jednostek jest kilkadziesiąt w całej Europie – na powierzchni ponad tysiąca hektarów prowadzone są doświadczenia nad mieszańcami w różnych warunkach klimatyczno-glebowych i z zastosowaniem różnych norm wysiewu oraz różnych poziomów nawożenia. Pozwala to na określenie szczegółowych zaleceń agrotechnicznych poprawiających wydajność poszczególnych odmian. Dla każdej z nich wybiera się 5-10 różnych lokalizacji, a testy prowadzone są zwykle 2-3 lata. Dzięki tak precyzyjnie prowadzonym badaniom sporządza się rekomendacje, które pozwalają na wybór najbardziej odpowiedniej dla danego stanowiska odmiany oraz takie jej prowadzenie, by uzyskać jak najwyższy poziom plonowania, a w konsekwencji wysoką rentowność uprawy.

Nie należy zapominać, iż każde pole jest inne. Potencjał plonowania każdej odmiany zależny jest od bardzo wielu czynników, jak choćby od żyzności gleby, w tym przede wszystkim dostępności wody. Dostosowując normę wysiewu do potencjału gleby można zoptymalizować sukces produkcji ograniczając do minimum stresy zagrażające roślinom inne czynniki obniżające wydajność plantacji.

Producenci kukurydzy co roku szukają nowych odmian o wysokiej plenności. Jednak przedstawione wcześniej doświadczenia wskazują, iż rezerwy uzyskania coraz wyższych plonów tkwią nie tylko w nowych nasionach. Każda odmiana powinna być prowadzona zgodnie ze sformułowanymi dla niej rekomendacjami dla stosowania na różnych glebach i w różnych warunkach.

Przy wyborze nasion producenci powinni sugerować się nie tylko potencjałem plonotwórczym, ale także zdolnością odmiany do przezwyciężania stresów, jej tolerancją na zmienne warunki. Stabilność plonowania, nawet w niesprzyjających warunkach jest bardzo istotnym kryterium doboru odmian. Ważne jest także, aby rośliny charakteryzowały się zdolnością do szybkiego zrzutu wody w końcowej fazie dojrzewania. Tego typu plantacje gwarantują sprawny zbiór, a zebrane z nich ziarno łatwo się suszy, znacznie redukując koszty dosuszania. Ponadto należy zwracać uwagę na pokrój roślin. Odmiany powinny cechować się silnym, zdrowym, dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym i mocnymi łodygami. Taka budowa minimalizuje straty ziarna w trakcie zbiorów powodowane przez wyleganie. Właśnie tak precyzyjnie wyselekcjonowane odmiany prezentowane były podczas Technicznego Dnia Kukurydzy. Przykładem odmiany, która po raz pierwszy znajdzie się w sprzedaży w przyszłym roku jest DKC 3787 (proces rejestracji jest na końcowym etapie). To średnio późny mieszaniec, który rekordowo plonuje, bez względu na warunki. Wydaje bardzo wysokie plony ziarna na poziomie najpóźniejszych odmian możliwych do uprawy na terenie naszego kraju. Plon ziarna przy wilgotności 15% wynosi średnio 11,53 t/ha. Odmiana ta cechuje się niską podatnością na wyleganie łodygowe i korzeniowe oraz dobrym wczesnym wigorem i tolerancją na niskie wiosenne temperatury powietrza.

Techniczny Dzień Kukurydzy to wydarzenie branżowe, podczas którego można zweryfikować prawdziwość uzyskiwanych wcześniej informacji i naocznie przekonać się, jak konkretne odmiany sprawdzają się w praktyce.

Anna Rogowska

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.