Technologia celulozowa DuPont pozwala zmniejszyć emisję węgla o 90% w porównaniu do tradycyjnej benzyny

DuPont przedstawia rozwiązania w zakresie
redukcji gazów cieplarnianych podczas COP21
Technologia celulozowa DuPont pozwala zmniejszyć emisję węgla o 90%
w porównaniu do tradycyjnej benzyny

Uczestnicy konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu złożyli obietnicę podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Przedstawiciele rządów i organizacji z całego świata będą szukać rozwiązań, które pomogą dotrzymać danego słowa. Jeroen van Campen, odpowiedzialny w DuPont za globalne licencjonowanie technologii wytwarzania etanolu celulozowego, mówił jak dzięki temu rozwiązaniu zredukować emisję gazów cieplarnianych o 90 proc. wobec emisji wywołanej zużyciem tradycyjnej benzyny.

Van Campenprzedstawił to najnowsze rozwiązanie firmy DuPontpodczas dzisiejszej sesji Światowego Szczytu Klimatycznego w Paryżu.–Korzystamy z naszej głębokiej wiedzy w dziedzinie rolnictwa i biotechnologii, by wprowadzić na rynek technologicznie zaawansowane paliwa odnawialne – powiedział. –Technologia ta coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w wielu miejscach świata, zapewniając bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne oraz niosąc korzyści społeczeństwom w każdym jego zakątku– dodał Van Campen.

Zobowiązanie DuPont dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w pełni wybrzmiało w niedawnym otwarciu największego na świecie zakładu produkcji etanolu z celulozy w miejscowości Nevada w amerykańskim stanie Iowa. Gdy zostanie już w pełni oddany, zakład ten będzie mógł wytwarzać 30 milionów galonów (115 milionów litrów) paliwa etanolowego rocznie. –Jest to ilość dostarczana tylko z jednego zakładu, pierwszego spośród, wielu, ponieważchcemy rozpowszechnićnaszą technologię na całym świeciepoprzez licencjonowanie – poinformował Van Campen.

Zwrócił również uwagę, że konieczne jest, aby rządzący w różnych częściach świata dotrzymywali tempa rozwojowi nauki oraz wspierali przyszłościowe i innowacyjne rozwiązania, które pomogą stawić czoła największym naszym wyzwaniom. –Powszechnie wiadomo, że złoża surowców energetycznych są dziś tak wyeksploatowane, jak nigdy dotąd. Nasza wschodząca branża z jej zrównoważonymi rozwiązaniami będzie mogła w pełni rozwinąć swój potencjał, ale jedynie wówczas, gdy otrzyma wsparcie w postaci polityki promującej inwestycje– stwierdził Van Campen.

Dodał, że odnawialny etanol celulozowy na skalę komercyjną to jedno z najwspanialszych rozwiązań naszych czasów, a dziś szykujemy się do jego rozpowszechnienia na cały świat. W porównaniu do paliw kopalnych etanol celulozowy przynosi o wiele więcej korzyści. –Czas stworzyć zrównoważoną przyszłość energetyczną. DuPont chce wspomóc rządzących w wywiązaniu się z ich zobowiązań dotyczących ochrony środowiska – powiedziałVan Campen.
–Głęboko wierzymy w skuteczność wspólnego wysiłku i jesteśmy w pełni gotowi do współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w budowaniu lepszej przyszłości. Dlatego wzywamy wszystkich rządzących do stworzenia solidnej polityki ramowej oraz współpracy, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.