Tiosiarczan Potasu

Tiosiarczan Potasu – płynny nawóz jako źródło potasu i siarki

Tiosiarczan Potasu to płynny nawóz, który jest źródłem potasu i siarki dla Twoich upraw. W miarę wzrostu dynamiki rozwoju roślin, zwiększa się ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Kluczowe jest utrzymanie wysokiej dostępności potasu i siarki w tym okresie.

Płynne nawozy umożliwiają roślinie uprawnej bardziej swobodny dostęp do pożądanych pierwiastków, a stworzona przez Grupę Azoty formuła tiosiarczanu potasu P-Thios pomoże w uzyskaniu lepszego plonu.

 

tiosiarczan potasu

Tiosiarczanu Potasu – geneza powstania roztworu 

Pod koniec roku 2021 zespół specjalistów z Grupy Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. i Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zakończył czteroletnie prace nad projektem „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie”. Projekt ten podzielony był na dwa etapy.

Etap I

Opracowano technologię produkcji siarczanu (IV) potasu, wytwarzanego w wyniku absorpcji dwutlenku siarki pochodzącego z instalacji do produkcji kwasu siarkowego. Wynikiem było obniżenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery o około 90%, co w wymierny sposób wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza oraz wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Etap II

Z siarczanu (IV) potasu oraz siarki pochodzącej z procesu odsiarczania metodą Clausa wytworzono tiosiarczan potasu. Dzięki innowacyjnej technologii otrzymano produkt o bardzo wysokiej czystości i, co najważniejsze, wysokiej odporności na promieniowanie UV.

Zastosowanie P-Thios

P-Thios jest 50%-owym roztworem tiosiarczanu potasu, który może być stosowany jako samodzielny płynny nawóz potasowo-siarkowy, jak również (np. w mieszance z RSM®) wykorzystywany jako surowiec do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych.

Wazonowe badania na roślinach rolniczych i ogrodniczych

Badania prowadzono stosując nawóz RSM® z tiosiarczanem potasu w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Celem była ocena efektywności rolniczej nowych produktów nawozowych azotowo-potasowo-siarkowych, o składzie dostosowanym do każdej z testowanych roślin, w porównaniu do czystego RSM®. Testowano trzy rośliny rolnicze (pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza) oraz pięć ogrodniczych (papryka słodka, pomidor gruntowy karłowy, fasola na suche ziarno, cebula i truskawka).

Tiosiarczan Potasu

 

Korzyści z zastosowania Tiosiarczanu Potasu

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń rolniczych, można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące stosowania nowo opracowanych formuł nawozowych:

  • równoczesna aplikacja azotu, potasu i siarki umożliwia zbilansowane nawożenie;
  • makroskładniki obecne w nawozie (azot, potas, siarka) są w formach łatwo przyswajalnych;
  • poprawia się kondycja i zdrowotność roślin oraz zwiększa tolerancja na stresy biotyczne i abiotyczne;
  • następuje wzrost plonowania oraz poprawa parametrów jakościowych;
  • zwiększa się efektywność.
  • pobierania azotu oraz poprawia jego metabolizm w roślinie – poprzez łączne stosowanie azotu, potasu i siarki;
  • płynna forma nawozu zwiększa dostępność makroskładników bezpośrednio po aplikacji oraz polepsza ich przyswajanie (wysoka skuteczność nawozu w okresie suszy);
  • stosowanie nawozu umożliwia pełną mechanizację nawożenia oraz równomierne rozprowadzenie składników nawozowych na polu.

<alt> Tiosiarczan Potasu

Zapraszamy do kontaktu: nawozy@fosfory.pl, tel. +48 (58) 3438357

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.