Ursus rozwija się dynamicznie

Zysk netto URSUS w I połowie 2017 r. wzrósł ponad 7-krotnie r/r
URSUS S.A. wypracował 5,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2017 r. To ponad 7-krotnie więcej niż przed rokiem. Przychody spółki wzrosły w ciągu roku o 11% do poziomu 154,4 mln zł. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 141,1 mln zł (wzrost 2% r/r) i w większości pochodziły z zagranicznych kontraktów. Spółka wprowadziła też dyscyplinę kosztową, dzięki czemu istotnie obniżyła koszty sprzedaży i finansowe.
Grupa URSUS konsekwentnie realizuję strategię wzrostu. W pierwszym półroczu 2017 r. wypracowała 141,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, nieznacznie więcej niż przed rokiem. W ujęciu jednostkowym wpływy ze sprzedaży wyniosły 154,4 mln zł, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. URSUS sukcesy odnosi tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W I półroczu 2017 r. grupa zrealizowała w Polsce 62 mln zł przychodów ze sprzedaży (44 proc. wszystkich przychodów), w tym wpływy ze sprzedaży ciągników rolniczych wyniosły 52 mln zł, co stanowi wzrost o 37% r/r.
– Ze względu na opóźnienia w dopłatach bezpośrednich dla polskich rolników rynek krajowym w tym roku jest mniej sprzyjający niż przed rokiem. Mimo to URSUS w rozwojowej grupie ciągników o przedziale mocy 74-110 KM utrzymał dobry poziom sprzedaży i udział rynkowy wynoszący 13%. To m.in. efekt reaktywacji legendarnej serii C i wyniku sprzedaży modelu C-380, który nosi miano najpopularniejszego ciągnika w kraju – skomentował Karol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A.
URSUS wyróżnia się na rynku, bo zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ogółem zanotowano 8-proc. spadek liczby rejestracji w przedziale mocy 74-110 KM w stosunku do I półrocza 2016 r.
Budowanie bazy pod przyszłe wzrosty
Grupa rozwija się również poprzez rynki eksportowe. Przychody ze sprzedaży eksportowej w I półroczu 2017 r. wyniosły 79,1 mln zł, czyli więcej o 14% r/r. W wynikach za pierwszą połowę roku uwzględniono przychody z realizacji kontraktu z tanzańską spółką NDC o łącznej wartości 45 mln zł. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi 55 mln USD, z czego zrealizowano dotąd 9,5 mln USD. Pozostała część umowy o wartości ponad 131 mln zł będzie realizowana w kolejnych okresach, co powinno przełożyć się na wyniki spółki w kolejnych kwartałach. Kolejnym kontraktem, którego realizacja budować będzie wynik Grupy w kolejnych kwartałach, jest podpisana w marcu br. umowa z zambijską spółką Industrial Development Corporation Limited. Realizacja kontraktu o rekordowej wartości 100 mln USD powinna rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018 r.
URSUSbuduje swoją międzynarodową pozycję również poprzez sprzedaż produktów w Europie Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach wschodnich. W I półroczu 2017 r. URSUS zrealizował zamówienia dla swoich kontrahentów m.in. w Czechach, Szwecji, Niemczech, Norwegii, Holandii, na Węgrzech, Chorwacji, Irlandii, Litwie i Grecji.
W planach są kolejne perspektywiczne rynki eksportowe. W tym roku podpisała już ramowe umowy współpracy z partnerami z Iranu, Algierii i Namibii. Dzięki dwóm ostatnim wartość portfela afrykańskich kontraktów URSUSA wzrosła do 197,3 mln USD.
Dyscyplina kosztowa i odbudowa rentowności
Równolegle z pracą nad zabezpieczeniem źródeł przychodów, zarząd realizował inicjatywy ograniczające koszty. W efekcie koszty sprzedaży spadły o 20,3 proc. r/r,a koszty finansowe o 39,8 proc. r/r.
Wszystkie działania podjęte przez zarząd przełożyły się na wynik netto URSUS SA, który na koniec I półrocza wyniósł 5,7 mln zł, czyli ponad 7-krotnie więcej niż przed rokiem. Ujemny wynik netto na poziomie Grupy wynoszący 0,4 mln zł(strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej)spowodowany jest stratami wykazywanymi przez spółkę zależną URSUS Bus S.A., znajdującą się w początkowej fazie rozwoju.
Tradycja i innowacje
Podstawową działalnością URSUS jest produkcja i dystrybucja ciągników i maszyn rolniczych. Ale Grupa staje się też coraz poważniejszymgraczem na rynku trolejbusów i autobusów, w tym autobusów elektrycznych. Jest również coraz bardziej zaangażowana w projekt budowy własnego auta elektrycznego, a swoje zasoby chce skoncentrować na rozwoju i produkcji autorskiej konstrukcji e-dostawczaka.
– Udało nam się znaleźć równowagę między rozwojem tradycyjnego biznesu opartego na produkcji traktorów i maszyn rolniczych a innowacjami w segmencie pojazdów elektrycznych – dodajeKarol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A.
W ocenie zarządu produkcja seryjna elektrycznego samochodu dostawczego URSUS może ruszyć w drugim kwartale przyszłego roku.
Wzrosty na GPW
W I połowie 2017 r. walory spółki zyskały na wartości ponad 106 proc. Akcje spółkinależą do grona 50 najbardziej płynnych na GPW.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.