Urządzenia NO

Urządzenia NO – bezpieczeństwo

Urządzenia NO, czyli urządzenia napełniająco-opróżniające, są stosowane w wielu branżach do usprawnienia prac i utrzymania optymalnej wydajności. Znajdują zastosowanie zarówno w sektorze chemicznym, paliwowym, jak i kanalizacyjnym czy spożywczym. Istotne jest to, aby działały one z maksymalną precyzją i stabilnością, co zapewnia ochronę ludziom i środowisku. Zobacz, co wpływa na ich bezpieczeństwo.

Znaczenie bezpieczeństwa urządzeń napełniająco-opróżniających

W przemyśle często transportuje się substancje między zbiornikami i wcale nierzadko są to substancje niebezpieczne. Korzystanie z urządzeń napełniająco-opróżniających ma na celu nie tylko usprawnienie tego procesu, ale też uczynienie go maksymalnie bezpiecznym. Dlatego, w celu jak najlepszego zabezpieczenia się przed substancjami wybuchowymi, łatwopalnymi czy toksycznymi, trzeba zainwestować w urządzenia NO o bardzo dobrych parametrach fizycznych. Istotny jest zarówno poziom zabezpieczeń przed awariami czy wyciekami, jak i sama konstrukcja czy materiał wykonania. To wszystko reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z 20 września 2006 roku.

Czym odznaczają się bezpieczne urządzenia NO?

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem, urządzenia NO są bezpieczne, gdy:

  • projekt i ich wykonanie przewiduje zagrożenia, uwzględnia rodzaj substancji i panujące ciśnienie,
  • mają niezbędne zabezpieczenia związane ze specyfiką i otoczeniem ich pracy – brane są pod uwagę aspekty klimatyczne i terenowe,
  • są prawidłowo zaprojektowane, wykonane i zainstalowane,
  • są zgodne z instrukcjami producenta.

Dlatego, chcąc w pełni sprostać dość restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa, warto zlecić ich produkcję doświadczonym specjalistom z MMR Group MediaTransfer.

Urządzenia NO od producenta – gwarancja jakości

Dla producenta najistotniejsze jest to, aby urządzenia NO były prawidłowo zaprojektowane, wykonane, a dzięki temu wydajne i bezpieczne – zgodnie z obowiązującymi standardami. Jednocześnie zakup ma być ekonomiczny, a późniejsza jego obsługa komfortowa za sprawą dostępu do serwisu. Tylko wtedy można mówić o bezpieczeństwie na etapie zakupu i późniejszej eksploatacji.

Nowoczesne rozwiązania systemowe

Celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a także usprawnienia obsługi i kontroli urządzeń NO, MMR Group MediaTransfer udostępnia system specjalnych czujników na ramionach przeładunkowych. Pozwala on w pełni zautomatyzować działanie maszyny, aby w razie awarii wstrzymała swoją pracę, nie stanowiąc tym samym zagrożenia dla ludzi i środowiska. Innowacyjne rozwiązania tego typu znacznie ułatwiają rozładunek i załadunek substancji ciekłych i gazowych w różnych warunkach. Z powodzeniem można wykorzystywać je zarówno na terenach morskich, jak i na lądzie.

<alt> Urządzenia NO

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.