W 2018 roku CIECH Sarzyna zrealizowała blisko 30 projektów CSR w swoim środowisku lokalnym

Mimo intensywnego rozwoju swojej działalności biznesowej – m.in. postępującej ekspansji na nowe rynki zagraniczne (Australia, Kanada i inne), integracji operacyjnej z przejętym przez Grupę CIECH w lipcu br. hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin – Proplanem oraz konsekwentnym poszerzaniem swojego asortymentu w obszarze agro i żywic – CIECH Sarzyna zrealizowała blisko 30 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim środowisku lokalnym.

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin oraz największy producent żywic w Polsce, zrealizował w 2018 roku blisko 30 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim środowisku lokalnym. W trakcie ostatnich 12 miesięcy Spółka skoncentrowała się na czterech obszarach działalności – wsparciu rozwoju edukacji chemicznej i przedsięwzięć sportowych w regionie, współpracy z miastem Nowa Sarzyna i instytucjami publicznymi oraz popularyzacji postaw pro-środowiskowych.

– W środowiskach, w których działamy, staramy się być dobrym sąsiadem. Dlatego wspieramy inicjatywy lokalne poprzez współpracę przy organizacji projektów z zakresu edukacji, sportu czy ochrony środowiska. W 2018 roku podjęliśmy blisko 30 inicjatyw w naszym środowisku lokalnym. Cieszę się, że dzięki temu stwarzamy naszym pracownikom i mieszkańcom regionu możliwości rozwoju swoich pasji i tworzenia integrujących przedsięwzięć społecznych – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Łączna wartość wsparcia na inicjatywy lokalne przeznaczona w 2018 r. przez CIECH Sarzyna wyniosła blisko 130 tys. zł. Głównymi beneficjentami wsparcia byli pracownicy Spółki, stowarzyszenia charytatywne, stowarzyszenia społeczne oraz instytucje publiczne. Ważnym obszarem działań CIECH Sarzyna było
w bieżącym roku wsparcie rozwoju edukacji chemicznej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego oraz dzielenie się wiedzą z uczniami lokalnych szkół i studentami podczas warsztatów edukacyjnych na terenie fabryki i w laboratorium. Spółka przekazała również studentom Politechniki Rzeszowskiej produkty do budowy pojazdu na zawody Formuła Student.

CIECH Sarzyna jest partnerem lokalnych drużyn piłkarskich oraz wspiera rozwój młodych talentów
w szkółce piłkarskiej Młode Nadzieje. Sponsoruje również podkarpackie biegi, a dzięki wsparciu Spółki powstała oficjalna reprezentacja biegowa CIECH Sarzyna. Firma aktywnie uczestniczy w życiu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, wspierając wydarzenia kulturalne (m.in. „Dni Miasta” czy „Dzień Dziecka w Nowej Sarzynie”) oraz rozwój instytucji edukacyjnych. Świadczy także pomoc dla pobliskiego Domu Dziecka. Spółka nie zapomina również o trosce o środowisko naturalne, obejmując patronaty nad ogrodami rekreacyjnymi w Mieście i wpierając inicjatywy sadzenia drzew, pszczelarstwo oraz wędkarstwo.

Grupa CIECH zatrudnia na Podkarpaciu 570 pracowników, przy czym w CIECH Sarzyna bezpośrednio pracuje 435 osób. W 2017 roku Spółka odprowadziła do budżetów lokalnych jednostek samorządu terytorialnego ok. 20 mln zł (m.in. z tytułu podatków od nieruchomości czy podatku dochodowego od osób fizycznych). CIECH Sarzyna znacząco wpływa również na wyniki finansowe kilkudziesięciu lokalnych firm z którymi współpracuje, generując obroty przekraczające rocznie ponad 500 mln zł.

Materiał i foto: CIECH Sarzyna

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.