Ważne dla producentów wina

Producencie wina pamiętaj o złożeniu deklaracji w ARR
Producenci wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw położonych na terenie Polski wpisani do ewidencji Agencji Rynku Rolnego są zobowiązani złożyć deklaracje do 31 sierpnia 2017 r.
Producenci, którzy zostali wpisani po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018są zobowiązani złożyć deklarację o:
1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym,
2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym,
3. zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 r.,
4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.
Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018.
Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30. Więcej informacji tutaj.
Żródło:ARR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.