wizytą

Z wizytą w Chechle

9 czerwca 2022 roku byliśmy z wizytą w Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle, gdzie została nam przedstawiona skuteczność działania produktów firmy Bayer w praktyce. Gospodarstwo w woj. śląskim, o powierzchni 12 hektarów, prowadzone jest w klasycznym układzie doświadczalnym. W jednym roku jedna strona odpoczywa i jest w związku z tym obsiana grochem siewnym, druga - jest użytkowana przez gospodarzy. W następnym roku jest odwrotnie. Gospodarstwo uprawiane jest na glebach klasy IIIA, bardzo zlewnych, ciężkich, ilastych, o dużej retencji wodnej, gdzie panuje swoisty, naturalny mikroklimat. Tego dnia było nam dane obejrzeć wspólnie 4 grupy roślin, czyli: zboża, rzepak oraz kukurydza i buraki.

- Jeżeli chodzi o rzepak, to warunki zeszłej jesieni były bardzo trudne - wspomina gospodarz, pan Adrian Sikora. Pod koniec sierpnia wysiew rzepaku był bardzo utrudniony za sprawą obfitych opadów. Rolnicy w rejonie rozpoczęli wysiew rzepaku dopiero w pierwszej dekadzie września. W gospodarstwie w Chechle zasiano rzepak 25 sierpnia, po czym nastąpiły duże opady deszczu. Była to bardzo dobra decyzja, gdyż dopiero po tej dacie nastąpiły opady. Nie zastosowano ochrony herbicydowej przy wysiewie, dopiero uczyniono to po wschodach. Szacuje się, że w tym roku plony będą wysokie, ponieważ widoczny jest brak uszkodzeń roślin przez szkodniki. Jeżeli chodzi o zboża ozime, to w miesiącach jesiennych wykonano wysiew nasion w ostatnich dniach września. Warunki glebowe są bardzo dobre, gleba jest wilgotna i ciepła. Wschody nastąpiły po 7 dniach. Gospodarz ocenia, że wszystkie gatunki bardzo dobrze wzeszły.

Na polu zobaczyliśmy efekt działania nowego herbicydu o nazwie Mateno Duo, który jest przeznaczony do jesiennego stosowania. Będzie on wprowadzany na rynek w przyszłym roku, ale już w tym została nam pokazana skala działania preparatu na plantacjach pokazowych. Efekty jego działania można zobaczyć zarówno na poletkach w Chechle, jak również na większych plantacjach, ponieważ rolnikom zostały przekazane próbki preparatu, po to, aby mogli je zastosować i przetestować na większych areałach. Mateno Duo zawiera nową substancję do stosowania w zbożach czyli Aklonifen, która w połączeniu z drugą substancją, bardzo dobrze znaną - Diflufenikan - stanowi dobre połączenie do zwalczania chwastów zarówno jedno- jak i dwuliściennych. Podstawowa dawka preparatu wynosi 0,7 l/ha i jest ona zalecana na plantacje o umiarkowanym naświetleniu. Preparat wskazany jest do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Tam gdzie jest większa presja chwastów dwuliściennych, na glebach ciężkich, próchnicznych, gdzie wymagane jest zastosowanie większej ilości substancji aktywnej. Jest to nowy herbicyd o odmiennym mechanizmie działania.

W kolejnych sezonach rolnicy mogą spodziewać się również innej nowości, będącej następcą fungicydu Delaro 325 SC. Bayer planuje wprowadzić ją w przyszłym sezonie.

Nowy produkt przeznaczony jest głównie do ochrony zbóż w pierwszym zabiegu fungicydowym T1. Otrzymał on dodatkową substancję aktywną – spiroksaminę. Zwalcza ona interwencyjnie mączniaka prawdziwego. W ten sposób powstał preparat 3-składnikowy, zawierający następujące substancje czynne: protiokonazol, trifloksystrobina i spiroksaminao. Te składniki wzajemnie się uzupełniają, wykazując silny efekt synergii działania. Pozwoliło to zmniejszyć ilość substancji aktywnych w gotowej do użycia formulacji, w porównaniu do konieczności wykonania mieszanki dwóch preparatów potrzebnych do zapewnienia podobnego rezultatu ochrony.

Nowy fungicyd sprawdzi się w przypadku zbóż wcześnie wysianych oraz odmian wrażliwych na występowanie mączniaka prawdziwego. Preparat dobrze sprawdzi się również w walce z patogenami w drugim zabiegu T2, gdzie potrzebne jest szerokie spektrum działania.

Obecny na rynku od tego roku herbicyd Incelo zwalcza chwasty trawiaste, zapewniając elastyczność i możliwość dopasowania właściwej dawki do stopnia zachwaszczenia na danym polu, na którym planujemy przeprowadzić zabieg. Jest skuteczny i ekonomiczny, eliminuje uciążliwe chwasty, jakim są niewątpliwie rozprzestrzeniające się przeróżne gatunki traw. Kiedy mamy dylemat z jakimi chwastami mamy do czynienia i jaki wybrać herbicyd, z pomocą przychodzi nam właśnie Incelo, ponieważ zwalcza on większość chwastów trawiastych. Można go łączyć z innymi herbicydami, zwalczającymi chwasty dwuliścienne. Jednym słowem jest to herbicyd o wielu możliwościach.

Na polach w Chechle zastosowano również nowy regulator wzrostu – Fabulis OD. Zawiera on proheksadion wapnia i jest dostępny w postaci olejowej OD. Dzięki temu rośliny doskonale pokrywają się cieczą roboczą. Produkt szybko działa i równie szybko się wchłania, dzięki czemu odporność na zmywanie przez deszcz jest podwyższona.

Fabulis OD jest bezpieczny dla zbóż, ponieważ zawiera dodatkowe składniki i ma odpowiednio dobraną formulację. Można go mieszać z innymi preparatami, ograniczając w ten sposób zużycie oleju napędowego i emisję CO2. Wpływa to na redukcję kosztów ochrony, wpisując się w założenia rolnictwa zrównoważonego,

W gospodarstwie pokazowym zastosowano również fungicyd Propulse 250 SE, który do tej pory był głównie znany ze stosowania go w rzepaku, kukurydzy i słoneczniku. Propulse 250 uzyskał rozszerzenie stosowania go również w uprawie ziemniaka. Preparat stosuje się zapobiegawczo przeciwko alternariozie ziemniaka w dawce 0,5 l/ha. Ewentualnie można go zastosować w momencie wystąpienia pierwszych objawów tej choroby.

Stosuje się go w okresie od początku fazy zawiązywania bulw do fazy dojrzewania owoców i nasion. Maksymalnie można wykonać trzy zabiegi w odstępie 10 dni. Fungicyd zwalcza dwie formy alterarnariozy, które powodują suchą plamistość liści i brunatną plamistość liści.

W rankingu organizacji Euroblight Propulse 250 SE został wyróżniony najwyższą oceną z powodu swojej wysokiej skuteczność.

Rzepak

Na plantacji mogliśmy bliżej przyjrzeć się odmianom rzepaku marki DEKALB, topowe spośród nich to: DK EXIMA (bardzo dobra zimotrwałość i zdrowotność) oraz DK EXPOSE zarejestrowana 1 lutego br. Wszystkie odmiany są odporne na wirusa żółtaczki rzepy. Na początku jest niepozorna – niska, ale później wyrasta bardzo mocno. Następną godną zauważenia jest odmiana rzepaku DK Plasma, gdyż jest ona odporna na polach, gdzie występuje kiła kapustnych. Wykazuje również wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych. Wczesna w terminie kwitnienia i owocowania. Jest to pierwsza odmiana na rynku posiadająca obydwie te cechy, która bardzo szybko rośnie.

Przedstawiono nam również dwie nowości w rzepaku: DK Excentric i DK Exaurę.

DK Excentric jest odporna na wirusa rzepy, tworzy dużą biomasę bez tendencji do elongacji, nie jest podatna na wyleganie.

DK EXAURA to ponadprzeciętny plon i bardzo wysokie zaolejenie 43,8% niezależnie od lat. Jest to bardzo zdrowa odmiana, dynamicznie rosnąca w okresie jesiennym, z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Bardzo dobrze reaguje na większy rozstaw rzędu i bardzo dobrze się rozkrzewia. Hodowcy pokładają w tej odmianie duże nadzieje, nazywając ją nowością nr 1. Przygotowana jest na kompleksie zapraw.

Kukurydza

W 2023 roku Bayer będzie miał w sprzedaży 38 odmian kukurydzy, w Chechle mieliśmy okazję zapoznać się z 16. Uprawiane są głównie na ziarno, czyli typ dent. W ofercie są również dostępne odmiany flintowo-dentowe i trzy odmiany kiszonkowe.

Bayer planuje w 2023 roku zaprezentować trzy nowe odmiany. Mają one nisko zawieszone kolby i są bardzo dobrze ulistnione. Nowe odmiany są odmianami wyselekcjonowanymi, świetnie się suszą. Jest to bardzo istotna cecha, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy ceny energii są bardzo wysokie, w porównaniu z innymi latami.

Nowe odmiany kukurydzy, oprócz doskonałych parametrów agrotechnicznych, wyróżniają się pod względem cech jakościowych kiszonki (plon ogólny suchej masy, zawartość skrobi, strawność włókna). Ponadto odmiana DKC3418 doskonale sprawdza się w użytkowaniu na biogaz.

Na plantacji kukurydzy zastosowano nowy herbicyd powschodowy – Capreno 547SC, który skutecznie i szybko zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty, takie jak: komosa, rdesty czy szarłat. Capreno zaleca się stosować po wchodach kukurydzy, w fazie kukurydzy od 3-5 liści. Dawka: 0,22l/ha do 0,29l/ha wraz z dwoma litrami wspomagacza o nazwie Mero 842 EC.

Uprawa buraków cukrowych

Zetknęliśmy się z pogłoskami, że powierzchnia buraków cukrowych kurczy się i uprawa ta ginie, ale okazuje się, że są to nieprawdziwe pogłoski. Dlatego Bayer, idąc z duchem czasu, rozwija technologię Conviso® Smart współpracując z producentem nasion, firmą KWS.

Innowacyjna technologia ochrony buraków przed chwastami z powodzeniem przyjęła się w Polsce. System ten składa się z herbicydu, który oparty jest na substancjach z grupy inhibitorów ALS oraz specjalnie wyhodowanych odmianach buraka cukrowego, tolerancyjnych na wymienione substancje. Nowa tolerancja została znaleziona w sposób naturalny w szeroko prowadzonych hodowlach in vitro buraka cukrowego przez firmę KWS.

Odmiany Smart buraków cukrowych są również atrakcyjne pod względem cech użytkowych. Zwalczanie chwastów w systemie Conviso Smart jest bardzo proste. Ważne jest zwracanie uwagi na stadium rozwojowe komosy białej, która w trakcie pierwszego zabiegu powinna mieć 2 liście właściwe i max. do 4. liści w trakcie drugiego zabiegu. Możliwy jest również oprysk jednorazowy w dawce 1l/ha, wówczas gdy komosa ma już 4 liście właściwe. Do każdego zabiegu warto dodać wspomagacz olejowy w dawce 1l/ha, ponieważ to podnosi efekt działania herbicydu.

Dzięki tej technologii, plantatorzy mogą skorzystać nie tyko na skutecznym efekcie chwastobójczym, ale również na wzroście roślin buraka, ponieważ działanie herbicydów jest niezakłócone i pozwoli to na pełne wykorzystanie zdolności plonowania. Jest to bardzo ważne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ mniejsza liczba zabiegów to oszczędność czasu i pieniędzy. W tym czasie maszyny można wykorzystać na innych polach.

Transformacja cyfrowa w rolnictwie jest już o kolejny krok bliżej!

Rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa to już rzeczywistość. Mają nam one przynieść optymalizację kosztów i pozostawić więcej pieniędzy w kieszeni. Coraz łatwiej dostępne narzędzia i metody badawcze, zapewniają większą efektywność zarządzania plantacją. Nasiona można rozdysponować tak, aby były jak najlepiej wykorzystane.


Rozwiązaniem flagowym, w tym zakresie, w ofercie Bayer jest
Climate FieldView™, ponieważ umożliwia podejmowanie właściwych decyzji agronomicznych, które z kolei pozwalają na optymalizację kosztów produkcji i maksymalizację zysków.

Każdy kombajn wyposażony w ten zestaw wykona mapowanie plonów. Odbywa się to w czasie rzeczywistym, dostarczając rolnikowi informacji nt. przepływu masy i wilgotności ziarna.

Metodami cyfrowymi można z większą dokładnością ocenić większą ilość danych i nie trzeba w tym celu zwiększać liczby prób prowadzonych na polu.

Roczny koszt aplikacji to 1300 PLN, ale oszczędności dzięki stosowaniu programu będą zdecydowanie większe. Przez pierwszy rok jest możliwość bezpłatnego testowania po otrzymaniu specjalnego kodu. Po roku użytkowania można zdecydować, czy korzyści z jej stosowania pozwolą na zaoszczędzenie pieniędzy.

Działania na rzecz przeciwstawiania się głodowi

Głównym zadaniem rolnictwa jest dostarczenie żywności zarówno człowiekowi jaki i zwierzętom gospodarskim, w sposób wydajny. W związku z tym znane nam rolnictwo konwencjonalne, czyli intensywne, stosuje maszyny uprawowe, dużą ilość nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin, tak aby wyeksploatować z gleby jak najwięcej się da. Jest to jednak działanie krótkowzroczne i nierokujące, ponieważ degraduje gleby i środowisko naturalne. Alternatywą takiego działania jest rolnictwo ekologiczne, które z kolei wspierając bioróżnorodność, daje mniejsze dochody i małą produktywność. Potrzebuje także większych nakładów zarówno energii jaki i pracy.

Na szczęście jest jeszcze trzecia droga, a jest nią rolnictwo zrównoważone, które jest zarówno wydajne, jak i bezpieczne dla środowiska.

Jest to bardzo ważne ponieważ na naszej planecie cały czas przybywa ludzi, potrzebujących żywności. Szacuje się, iż w roku 2050 ludność świata zbliży się do 10 mld.

Mając na uwadze te przewidywania, 24 maja 2022 roku, firma Bayer podpisała zobowiązanie sektora prywatnego pt.: „Zero głodu”. To zobowiązanie jest efektem szczytu systemów żywnościowych ONZ, który miał miejsce w 2021 roku. Bayer zdecydował się na zainwestowanie 160 milionów dolarów razem z innymi podmiotami z sektora prywatnego po to, żeby zredukować głód w wybranych regionach świata.

Działania koncernu będą się koncentrowały w Ameryce Łacińskiej, w Afryce i w Azji, będą one prowadzone 3-torowo. Kwota 160 milionów dolarów będzie wydawana na 3 sposoby: po pierwsze - będzie dostosowana strategia biznesowa, ale przede wszystkim badawczo-rozwojowa, żeby dostarczyć do tych regionów odmiany upraw, które są dość niszowe dla regularnego biznesu, ale niezbędne dla tych społeczności lokalnych, żeby zniwelować zjawisko głodu. Drugi temat to będą donacje nasion do tych najbiedniejszych regionów. Trzeci temat to edukacja najmniejszych i najsłabszych gospodarstw, tak aby zyskały dostęp do wiedzy, która zwiększy ich rentowność.

Firma Bayer poszukuje również odmian ryżu, które będą odporne na zasolenie. W Bangladeszu została wprowadzona odmiana ryżu, która jest odporna na dwutygodniowe całkowite zalanie wodą. Ryż który zostanie zalany na 2 tygodnie, a potem będzie normalnie plonować, jest ważnym rozwiązaniem i wielkim osiągnięciem. Prowadzone są też prace hodowlane nad warzywami, po to aby przedłużyć ich okres trwałości. Jest to ważne z punktu widzenia strat jakie powstają podczas drogi od pola do talerza. Koncern wszedł również we współpracę z bankami żywności w celu edukowania najmłodszych, czyli dzieci w przedszkolach i ich rodziców nt. niemarnowania żywności. Te zajęcia odbyły się już w Trójmieście, Warszawie i w Ciechanowie, przybrały one formę warsztatów, czyli przeróżnych zajęć kulinarnych i ogrodniczych, dzięki którym przeszkolonych zostało prawie 1000 rodziców wraz ze swoimi dziećmi.

Fot. Bayer

<alt> wizytą

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.