Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:
ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
ok.86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
ok.211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
ok.460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Zaliczki wypłacane będą w okresie od 16 października do 1 grudnia 2015 r. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.
Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Ponadto w związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2015 r. (4,2448 zł za 1 EUR)w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa – 453,70 zł/ha
Płatność za zazielenienie – 304,31 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika – 258,97 zł/ha
Płatność dodatkowa – 171,73 zł/ha
Płatność do bydła – 261,37 zł/szt.
Płatność do krów – 314,28 zł/szt.
Płatność do owiec – 116,56 zł/szt.
Płatność do kóz – 77,80 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych – 422,00 zł/ha
Płatność do chmielu – 2 336,53 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 408,40 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych – 2 151,01 zł/ha
Płatność do pomidorów – 4 340,57 zł/ha
Płatność do owoców miękkich – 919,05 zł/ha
Płatność do lnu – 414,09 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych – 572,49 zł/ha
Płatność do tytoniu – Virginia – 4,76 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 3,32 zł/kg

Żródło KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.