Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko raka płuca u niepalących kobiet

W badaniu przedstawionym na Światowej Konferencji Raka Płuca w Toronto przeanalizowano wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie raka płuca u niepalących osób.

W tym celu przebadano 681 chorych na raka płuca, z których 439 było obecnymi albo byłymi palaczami papierosów, zaś 242 nigdy ich nie paliło. Na podstawie miejsca zamieszkania oszacowano narażenie na zanieczyszczenie powietrza dla poszczególnych osób od 1996 roku. W tym celu zbadano stężenie PM 2,5 (pył zawieszony o średnicy mniejszej niż 2,5 μm uznany przez Światową Organizację Zdrowia za najbardziej szkodliwy dla zdrowia składnik zanieczyszczonego powietrza).

Oszacowano, że średnie narażenie na zanieczyszczenie powietrza dla wszystkich chorych wynosiło w przypadku PM 2,5 – 7,1/m3. Spośród osób palących lub palących w przeszłości u 6,1 proc. PM 2,5 wynosiło >10 μg/m3, a spośród niepalących – u 15,1 proc. Wśród chorych na raka płuca z wysokim narażeniem na zanieczyszczenie powietrza (PM 2,5 > 10 μg/m3) 73 proc. stanowiły kobiety, w większości pochodzenia azjatyckiego. Nie wykazano natomiast, aby zanieczyszczenie powietrza stanowiło czynnik ryzyka raka płuca dla niepalących mężczyzn.

– Zanieczyszczenie powietrza na pewno odgrywa swoją rolę w zachorowaniach na raka płuca, bo wdychamy toksyczne substancje, które nie mogą pozostawać obojętne na stan naszego zdrowia. Powodują miejscową reakcję zapalną w pęcherzykach płucnych, a ta przyczynia się do zwiększonej proliferacji komórek co może powodować powstanie zmian zapalnych, również w postaci komórek nowotworowych – mówi prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Zaznacza przy tym, że bardzo ciężko odnieść się do tego doniesienia, bo nie ma szerszych danych statystycznych na ten temat. – Nie chciałbym jednak, aby została przesunięta siła ciężkości z konieczności zaprzestania palenia tytoniu na rzecz zanieczyszczenia środowiska. Czynnik sprawczy raka płuc i innych nowotworów tytoniozależnych jest znany – jest nim tytoń, a szczególnie węglowodory aromatyczne i inne szkodliwe substancje, które znajdują się w spalanym dymie. To one w 95 proc. są odpowiedzialne za występowania raka płuca. Pozostałe 5 proc. to wszystko inne co możemy sobie wyobrazić – poczynając od zakażeń wirusami, poprzez zaburzenia genetyczne, których nie potrafimy zdefiniować, kończąc na szeroko rozumianej diecie i zanieczyszczeniu środowiska – podkreśla specjalista.

(PAP)

Monika Wysocka

źródło: www.ascopost.com

Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

 

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.