Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej

Innowacje w produkcji zwierzęcej – od idei do praktyki
Ponad 1100 osób z około 40 krajów świata będzie uczestniczyć w 66. Zjeździe Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP), który odbędzie się na przełomie sierpnia i września w Warszawie.

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2015 roku na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP) pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Po raz trzeci w historii krajowym organizatorem Zjazdu EAAP jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne – poprzednio było to w roku 1975 i w roku 1998.

EAAP zrzesza naukowców i praktyków, a także przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy i świata. Jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki.

Doroczne zjazdy stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie. W tym roku spodziewamy się obecności ok. 1100 uczestników z ponad 40 krajów. Dotychczas zgłoszonych i zatwierdzonych przez Komitet Naukowy do prezentacji zostało blisko 1000 doniesień naukowych.

Od kilku lat EAAP coraz większy nacisk kładzie na popularyzację osiągnięć nauki wśród praktyków i prezentowania potrzeb praktyków w środowisku akademickim, poświęcając temu specjalne sesje. Odzwierciedla to temat wiodący tegorocznego Zjazdu: „Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki”.

Po raz pierwszy odbędzie się też cały blok sesji nazwanych „Dni praktyki”, podzielony na dwie części:
● pierwsza – prowadzona wyłącznie w języku angielskim, tak jak pozostała część obrad Zjazdu, określona została mianem „Międzynarodowe forum nauka-praktyce”;
● druga – tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski, nazwana „Krajowe forum nauka-praktyce” przeznaczona jest przede wszystkim dla polskiego środowiska zootechnicznego.

W części międzynarodowej planowane są m.in. wspólne sesje EAAP z ICAR oraz z Interbull, a także prezentacja wyników realizacji programów naukowych współfinansowanych przez UE. W części krajowej dyskutowane będą dwa zagadnienia dotyczące bydła i trzody chlewnej: selekcja genomowa w praktyce oraz monitoring jako narzędzie w zarządzaniu stadami.

„Krajowe forum nauka-praktyce” obędzie się 4 września – istnieje możliwość zarejestrowania w nim swojego udziału niezależnie od udziału w całym Zjeździe EAAP. Referaty wygłoszą i dyskusję poprowadzą goście zaproszeni przez Polski Komitet Naukowy i EAAP, z Polski i ze świata. Obrady będą symultanicznie tłumaczone na polski i angielski.

Dopełnieniem obu części „Dni Praktyki” będzie Wystawa, która odbywać się będzie 3 i 4 września. Wystawa to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania osiągnięć naukowych i produkcyjnych polskiej hodowli oraz polskiej myśli naukowo-technicznej. Stworzy ona możliwość promowania polskich podmiotów: związków hodowców, stacji unasieniania, producentów pasz, żywności, sprzętu, oprogramowania itp. Liczymy także na udział producentów polskich produktów regionalnych.
W imieniu gospodarzy i organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 66. Zjeździe EAAP. Na stronie www.eaap2015.org znaleźć można więcej informacji na temat Zjazdu oraz zarejestrować swój udział.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.