Profil Czytelnika

Profil Czytelnika. Czytelnikami „Naszej Roli” są rolnicy z całej Polski. Najwięcej Czytelników pochodzi z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Gazeta trafia bezpośrednio do rolników, jest bezpłatna, dlatego nie mamy żadnych zwrotów.

Najwięcej spośród naszych Czytelników posiada gospodarstwa średnie, o powierzchni między 50 a 200 hektarów. Sporo też jest gospodarstw małych czyli o areale do 50 hektarów, bo aż 24%. Jeżeli chodzi o gospodarstwa bardzo duże (powyżej 500 ha), to stanowią one 11% wszystkich Czytelników. Rolnicy, którzy czytają naszą gazetę, uprawiają głównie pszenicę i jęczmień, bo aż 70% wszystkich Czytelników. Sporo też jest producentów kukurydzy (zarówno na kiszonkę jak i ziarno), rzepaku (40%), ziemniaków oraz buraków cukrowych. Nie brakuje także hodowców zwierząt, w tym bydła, trzody chlewnej i innych.

Polski gospodarz to osoba przedsiębiorcza, postępowa i sumienna.

Płody rolne wytwarza z należytą starannością.

Coraz częściej produkty te są ekologiczne, gdyż produkowane z użyciem jak najmniejszej ilości środków chemicznych i nawozów.

Są one zastępowane preparatami biologicznymi.

Dzięki wprowadzonej przez rząd możliwości sprzedaży bezpośredniej, polski farmer może sprzedawać swoje wyroby, wyprodukowane i przetworzone w swoim gospodarstwie.

Takie zmiany w prawie przynoszą korzyść zarówno rolnikom, gdyż mogą oni zarobić dodatkowe środki, jak i konsumentom, którzy mogą kupić oryginalną i przede wszystkim zdrową żywność od krajowych sprzedawców. Ma to również pozytywny wpływ na naszą gospodarkę, a kraj staje się coraz bardziej znany na świecie ze swojej ekologicznej, smacznej i zdrowej, mało przetworzonej żywności.

Profil Czytelnika wg rodzaju produkcji:

Producenci pszenicy i/lub jęczmienia – 70%
Producenci kukurydzy na ziarno – 20%
Producenci kukurydzy na kiszonkę – 15%
Producenci rzepaku – 40%
Producenci ziemniaków – 15%
Producenci buraków cukrowych – 10%
Produkcja zwierzęca – 35%
Osoby związane z rolnictwem, ale nie zajmujące się bezpośrednią produkcją (np. doradztwo, handel) – 10%

Czytelnicy wg wielkości gospodarstwa:

Gospodarstwa pow. 500 ha – 11%
Gospodarstwa 200-500 ha – 20%
Gospodarstwa 50-200 ha – 26%
Gospodarstwa do 50 ha – 24%
Gospodarstwa nt. których nie mamy szczegółowych danych – 19%

Udział Czytelników w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie – 5%
Kujawsko-pomorskie – 12,1%
Lubelskie – 2,1%
Lubuskie – 6,3%
Łódzkie – 5%
Małopolskie – 2,5%
Mazowieckie – 11,1%
Opolskie – 5%
Podkarpackie – 2,1%
Podlaskie – 2,1%
Pomorskie – 12,6%
Śląskie – 2,1%
Świętokrzyskie – 2,5%
Warmińsko-mazurskie – 4,6%
Wielkopolskie – 14,2%
Zachodniopomorskie – 8%
Nieustalone – 2,7%