ARiMR rozpoczyna wypłatę pomocy poszkodowanym przez suszę

Wnioski o przyznanie pomocy w związku ze stratami wywołanymi przez suszę można było składać w ARiMR do 30 września.

Agencja zakończyła weryfikację wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym stopniu plony oraz plantatorom czarnej porzeczki, którzy z powodu niskich cen ponieśli straty finansowe. Wnioski o taką pomoc można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września 2015.

Rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc w związku z suszą złożyli w tym czasie w ARiMR ok. 174 tys. wniosków o pomoc. Wynikająca z nich kwota jest wyższa od 450 mln zł zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie krajowym. Dlatego, aby wszyscy poszkodowani mogli dostać wsparcie finansowe, konieczne było zastosowanie współczynnika korygującego, który wynosi 0,81. Teraz kierownicy biur powiatowych wydają decyzję administracyjne w sprawie przyznawania pomocy i już wkrótce rolnicy zaczną otrzymywać należne im pieniądze.

Natomiast rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, złożyli do ARiMR 14,1 tys. wniosków. Wszystkie wnioski zostały już zweryfikowane i kierownicy biur powiatowych przystąpią do wydawania decyzji o przyznaniu wsparcia.

ARiMR

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.