ARR. Nowy Program dla szkół.

Nowy Program dla szkół

Od roku szkolnego 2017/2018
programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały podstawy prawne dla nowego Programu dla szkół:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r.
Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Zakres
W ramach nowego programu dzieci będą:
otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne
brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Strategia krajowa
Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety będzie Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten ma określać długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w I kwartale 2017 r. Strategia określać będzie m.in.:
Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka,
Grupę docelową czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko.
Budżet
Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln euro na rok szkolny, w tym:
100 mln euro na mleko,
150 mln euro na owoce i warzywa.
Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków UE w wysokości: 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

Zasady realizacji programu zostaną również określone w stosownych przepisach krajowych i UE. Obecnie trwają prace w KE nad aktami wykonawczymi dla nowego programu.
Źródło:ARR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.